Vattenläcka i det interna fjärrvärmenätet


Senaste undersökningen den 17 mars indikerade en läcka i närheten av panncentralen. Den 30 mars genomfördes grävning intill panncentralen och en läcka kunde fastställas.
Firma Rörbolaget AB kommer genomföra reparation av den fastställda läckan måndag den 11 april.  Från kl. 08.00 kommer varmvattentillförsel till samfällighetens samtliga fastigheter att stängas av. Vid kall väderlek kommer även inomhustemperaturen påverkas.  Rörbolaget räknar med att arbetet skall slutföras samma dag och kan fortgå även under kvällen den 11 april. Bevaka även hemsidan för eventuell akut information.

Inbrott 

I slutet på förra veckan drabbades en fastighetsägare av inbrott. Det finns således anledning att vara uppmärksam på företeelser som kan tyda på att rekognosering eller annan misstänkt verksamhet pågår. Håll ögonen öppna.

/Styrelsen.  

Kontakt: styrelse@kssf.se.