Sopning

Sopning av samfällighetens vägar kommer att ske mellan torsdag 2 april och fredag 3 april. Undvik att parkera utanför fastigheterna.

Värmeproblem

Värmeförsörjningen till delar av samfälligheten är försvagad. Det är inget fel på fjärrvärmen från Eon, utan problemet finns någonstans i vårt system. Vi har försökt att själva lokalisera problemet, men inte lyckats. I morgon bitti kommer jourreparatör. Vi beklagar att det kan bli en kall natt för några här i området.

52-ringens nedre garageport

Det har varit upprepade problem med att stänga porten till 52-ringens nedre garage den senaste veckan. Reparatör har varit på plats flera gånger men problemen har återkommit. Porten är fortsatt felanmäld och reparatören kommer åter på måndag. Vänligen låt porten stå öppen.

God fortsättning på det Nya Året!

Vi vill påminna om att motioner till samfällighetens årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari; via mejl till styrelsen alternativt i brevlådan utanför Torpet. Stämman kommer att hållas under april månad; exakt datum är inte fastställt ännu. Kallelse delas ut i samfällighetens medlemmars brevlådor senast två veckor före föreningsstämman. Kontakta valberedningen om ni är intresserade av att medverka i styrelsens arbete. Det är en trevlig och inspirerande uppgift och nya händer är varmt välkomna!

En gemensam vårarbetsdag kommer som vanligt att hållas en söndag i maj.

52-ringens övre garage

Låset till 52-ringens övre garage är nu åtgärdat. Cylindern är bytt. Låset öppnas nu genom att nyckeln vrids åt vänster. Liksom tidigare gäller att ingen typ av låsspray eller annan substans får sprutas i låset. Kontakta styrelsen om det uppstår problem.

Avgiftsavier

Av misstag saknades värmedebiteringen på de senaste avierna från RBfast (avseende jan-mars). Därför har vi fått kompletterande separata avier som avser den värmeförbrukning som ska debiteras under motsvarande period. Vi beklagar det extra besvär som detta kan medföra. Fortsättningsvis kommer värmen och samfällighetsavgiften liksom tidigare debiteras på en och samma faktura.

52-ringens övre garage

Låset till 52-ringens övre garage är felanmält och låssmed kommer så fort de har möjlighet. Tills dess får vi använda den lilla dörren och öppna porten med snöret inifrån. Vi beklagar det extra besvär som detta kan medföra.

Snöröjningstider

Vägarna i vår samfällighet är smala och det är inte alltid lätt att ta sig fram. Stort tack till alla er som så snyggt håller undan häckar och annan växtlighet framför och bakom era fastigheter! På sina ställen behöver det fortfarande göras en del; vår entreprenör har påtalat att det är svårt att ta sig fram på vissa ställen på grund av häckar och trädgrenar som hänger ut och tyngs ner av snön. Titta gärna en extra gång runt er fastighet och se om det går att göra mer. Berörda fastigheter kommer inom kort att få ett meddelande i brevlådan.

Höstarbetsdag söndagen den 13 oktober

Söndagen den 13 oktober är det dags för höstens gemensamma arbetsdag. Sommaren har varit gynnsam för all växtlighet och vi är många som nu upptäcker hur våra häckar skjuter i höjden och väller över gångvägarna både framför och bakom husen. Börja titta redan nu hur det ser ut hos er (§19 i KSSF:s gemensamma stadgar, finns här på hemsidan).

Gemensam vårarbetsdag söndag 19 maj

Varmt välkomna till samfällighetens gemensamma vårarbetsdag på söndag den 19 maj.

Vi samlas kl 10 vid Torpet där det finns möjlighet att ladda med en kopp kaffe. Några generella tips på arbetsuppgifter är: plocka skräp, nedfallna kvistar/grenar på våra gemensamma ytor (även parkeringar och kring infarten till Kedjehusen), sten och grus från lekplatser, rensa ogräs längs gångvägar och utanför tomter. (De stora gräsytorna sköter vår entreprenör) Tänk också på om buskage/träd från era tomter hänger ut och hindrar sikt och framkomlighet, även kring gatlyktorna.

På höstens arbetsdag gjordes en stor gemensam insats; det blev jättesnyggt och detta arbete har vi fortfarande glädje av!

Korv med bröd och kaffe/saft med dopp väntar vid Torpet runt från kl 12!