PostNord

Postnord har från och med 22/5-22 beslutat sig för att sluta dela ut post till boende i KSSF . Du som är boende på Kragstalundsvägen 1-85, 95-146 samt 158-181 hämtar din post på Postnords kontor, Smidesvägen 5 i Vallentuna Centrum (bortanför Lidl). Du måste ha legitimation när du hämtar din post.

Hämtningstider
Mån-fre: 8.30 – 19.00
Lördag: 10.00 – 15.00
Söndag: stängt

Tillfällig adressändring
Det går även att tillfälligt eftersända posten om man föredrar det, dvs skicka posten till en släkting eller vän som kanske bor närmare än Smidesvägen 5. Tillfällig eftersändning har en startavgift på 145 kronor och på det tillkommer en avgift på 65 kronor per vecka. Maxpriset för tjänsten är 600 kronor och sex månader. Läs mer på tillfalligadressandring.se


Det finns en grupp med representanter från både styrelsen och engagerade boende, som jobbar med ärendet.

KSSF:s årsstämma torsdag 20 maj kl 18

I dag, torsdag 6 maj, kommer kallelse till stämman samt fullmaktsblankett att delas ut till samtliga boende på Kragstalundsvägen.

Observera att stämman i år kommer att hållas utomhus utanför Torpet. Vi kommer hålla avstånd. Kläder efter väder och en stark stämma hos mötesordföranden är påkallat.

För att öka möjligheten för riskgrupper och andra att göra sin röst hörd på stämman kommer vi i år godkänna att deltagare på stämman innehar mer än en fullmakt från andra fastighetsägare.

Ytterligare information finns under Årsstämma 2021.

Avbrott fjärrvärmen

Ny information från Eon se nedan:

Akut avbrott Vallentuna kommun
Inträffade: 2021-04-18 10:03:12 Beräknat avslutat: 2021-04-18 18:00:00Ärendenr: 7685
P g a akut läckage är fjärrvärmeleveransen är tillfälligt avstängd för att laga läckan.Berör våra kunder på Kragstalundsvägen & Zetterlundsväg. Senaste informationen finns på eon.se/varmeavbrott.
Lämnat av: E.ON Värme.

Fjärrvärmeläcka

Eon rapporterar en fjärrvärmeläcka mellan Zetterlund och Kragstalund. Se nedan.

Vi har med största sannolikhet en läcka på fjärrvärmen i närheten av Zetterlundsväg 30. Vi tror & hoppas att leveransen klarar sig minst över natten så att vi kan gräva fram ledningen under Söndagen. Men det kan hända att folk noterar varm ånga & gröntvatten  på platsen. Vårt vatten är färgat med Pyranain ( Typ karamellfärg) för att man ska kunna skilja på det & dricksvatten/dagvatten. När vi måste stänga av för att åtgärda går info ut via www.eon.se

Ränteavdrag 2020

Ränteavdragen är per fastighet så delar man ägandet med någon eller några får man bara göra avdrag för sin andel av ägandet.

Ränteavdrag KSSF 2020 GA:1

Envåningshus (2 andelar i samfälligheten) : 587kr

Tvåvåningshus (3 andelar i samfälligheten): 880kr

Sopning

Sanden på Kragstalundsvägen kommer att tas bort den 30 och 31 mars. Tills dess: Sopa gärna ut sanden från kanterna utanför era hus så att så mycket som möjligt kommer med.

Låset till Björkelunds nedre garage

Idag måndag den 8 mars har Täby Lås bytt ut cylindern till låset i muren. De påtalade att det finns risk för att vissa nycklar är så slitna att de inte fungerar i det nya låset. Vi kommer därför att beställa nya nycklar till dem som behöver. Hör av er till styrelsen om er nyckel till garaget inte fungerar. Tills de nya nycklarna är färdiga, måste den som inte kommer in med sin nyckel fortsätta att använda den lilla dörren i porten och öppna porten med snöret. Någon/några personer har den senaste tiden manipulerat porten på olika sätt för att den ska stå öppen. Detta är ett hänsynslöst och helt oacceptabelt beteende! Inbrottsrisken är mycket stor om porten står öppen hela nätterna.
Vi ber alla att hjälpas åt att vara uppmärksamma på att porten är stängd och att stänga den om det behövs.