Hej alla boende

Här kommer lite kort info om hur det går med Lantmäteriförrättningen

21/11 hade Lantmäteriet ett sammanträde, gällande ärendet. Till sammanträdet var alla boende i samfälligheten kallade. Där gick Ellen (vår lantmäteriförrättare) igenom bakgrund och information plus att alla som var där kunde ställa frågor och yttra sig.
Därefter kunde de som ville skicka in yrkande i ärendet, till Lantmäteriet.

Då det har inkommit ett yrkande gällande elbilsladdning, från en boende som Lantmäteriet måste överväga i sitt beslut kan det komma att dra ut på tiden.
För att vi ska få igång posthanteringen så snart som möjligt, kan det bli så att vi måste dela upp vår ansökan till lantmäteriet i två delar.

En del för posthanteringen & en egen del för laddningsinfrastruktur gällande elbilar.
Beslutet rörande Posthanteringen, där det inte finns något yrkande, skulle kunna fattas inom snar framtid.
Beslutet om el-bilar kommer dröja längre, med hänsyn till Yrkandet som inkommit.

Styrelsen ansökte om båda ärendena i en och samma ansökan för att hålla kostnaderna nere. Nu kommer det troligen bli en högre avgift till Lantmäteriet, då det blir två ärenden.

Alla som har e-legitimation kan logga in och följa ärendet, läsa protokoll och yrkande via länken https://enak.etjanster.lantmateriet.se/start/privat

(Ett tips är att göra det från en dator, försökte själv via mobilen (I-Phone) men där kom inte dokumenten upp)

Vill även passa på att hälsa alla en riktigt God Jul från styrelsen

PostNord

Postnord har från och med 22/5-22 beslutat sig för att sluta dela ut post till boende i KSSF . Du som är boende på Kragstalundsvägen 1-85, 95-146 samt 158-181 hämtar din post på Postnords kontor, Smidesvägen 5 i Vallentuna Centrum (bortanför Lidl). Du måste ha legitimation när du hämtar din post.

Hämtningstider
Mån-fre: 8.30 – 19.00
Lördag: 10.00 – 15.00
Söndag: stängt

Tillfällig adressändring
Det går även att tillfälligt eftersända posten om man föredrar det, dvs skicka posten till en släkting eller vän som kanske bor närmare än Smidesvägen 5. Tillfällig eftersändning har en startavgift på 145 kronor och på det tillkommer en avgift på 65 kronor per vecka. Maxpriset för tjänsten är 600 kronor och sex månader. Läs mer på tillfalligadressandring.se


Det finns en grupp med representanter från både styrelsen och engagerade boende, som jobbar med ärendet.

KSSF:s årsstämma torsdag 20 maj kl 18

I dag, torsdag 6 maj, kommer kallelse till stämman samt fullmaktsblankett att delas ut till samtliga boende på Kragstalundsvägen.

Observera att stämman i år kommer att hållas utomhus utanför Torpet. Vi kommer hålla avstånd. Kläder efter väder och en stark stämma hos mötesordföranden är påkallat.

För att öka möjligheten för riskgrupper och andra att göra sin röst hörd på stämman kommer vi i år godkänna att deltagare på stämman innehar mer än en fullmakt från andra fastighetsägare.

Ytterligare information finns under Årsstämma 2021.

Avbrott fjärrvärmen

Ny information från Eon se nedan:

Akut avbrott Vallentuna kommun
Inträffade: 2021-04-18 10:03:12 Beräknat avslutat: 2021-04-18 18:00:00Ärendenr: 7685
P g a akut läckage är fjärrvärmeleveransen är tillfälligt avstängd för att laga läckan.Berör våra kunder på Kragstalundsvägen & Zetterlundsväg. Senaste informationen finns på eon.se/varmeavbrott.
Lämnat av: E.ON Värme.

Fjärrvärmeläcka

Eon rapporterar en fjärrvärmeläcka mellan Zetterlund och Kragstalund. Se nedan.

Vi har med största sannolikhet en läcka på fjärrvärmen i närheten av Zetterlundsväg 30. Vi tror & hoppas att leveransen klarar sig minst över natten så att vi kan gräva fram ledningen under Söndagen. Men det kan hända att folk noterar varm ånga & gröntvatten  på platsen. Vårt vatten är färgat med Pyranain ( Typ karamellfärg) för att man ska kunna skilja på det & dricksvatten/dagvatten. När vi måste stänga av för att åtgärda går info ut via www.eon.se

Ränteavdrag 2020

Ränteavdragen är per fastighet så delar man ägandet med någon eller några får man bara göra avdrag för sin andel av ägandet.

Ränteavdrag KSSF 2020 GA:1

Envåningshus (2 andelar i samfälligheten) : 587kr

Tvåvåningshus (3 andelar i samfälligheten): 880kr

Sopning

Sanden på Kragstalundsvägen kommer att tas bort den 30 och 31 mars. Tills dess: Sopa gärna ut sanden från kanterna utanför era hus så att så mycket som möjligt kommer med.