Staketet 52-ringen

Nu, när vi vet att Postboxarna inte påverkar staketet vid 52-ringens parkering, har en byggare fått i uppdrag att riva det gamla staketet och även bygga upp ett nytt. Arbetet kommer ske under våren 2024.

God Jul alla//Styrelsen

P-tillstånden

Alla P-tillstånd till uteparkeringarna har slut-datum 31/12-23.

Vi kommer börja dela ut de nya till var och en. Varje hushåll får två nya tillstånd. Styrelsen kommer runt och knackar på för att dela ut och få en ”kråka” på att ni mottagit tillstånden.

Vänligen//Malin i styrelsen

ARBETSDAG

Lördagen den 14-oktober är det gemensam arbetsdag i samfälligheten.

Vi träffas vid Torpet kl 10.00, för lite genomgång av vad som behöver göras. Kl 13.00 finns det lite förtäring & förfriskning vid Torpet.
Det kommer finnas flera Containrar, att lägga biologiskt avfall i. Avfall från samfälld mark har företräde, men finns det plats kvar i Containrarna när gemensamma ytor röjts, är det fritt fram att lägga i avfall från privata trädgårdar. Containrarna kommer stå kvar hela söndagen också.

Väl mött//Styrelsen

Hej alla boende

Här kommer lite kort info om hur det går med Lantmäteriförrättningen

21/11 hade Lantmäteriet ett sammanträde, gällande ärendet. Till sammanträdet var alla boende i samfälligheten kallade. Där gick Ellen (vår lantmäteriförrättare) igenom bakgrund och information plus att alla som var där kunde ställa frågor och yttra sig.
Därefter kunde de som ville skicka in yrkande i ärendet, till Lantmäteriet.

Då det har inkommit ett yrkande gällande elbilsladdning, från en boende som Lantmäteriet måste överväga i sitt beslut kan det komma att dra ut på tiden.
För att vi ska få igång posthanteringen så snart som möjligt, kan det bli så att vi måste dela upp vår ansökan till lantmäteriet i två delar.

En del för posthanteringen & en egen del för laddningsinfrastruktur gällande elbilar.
Beslutet rörande Posthanteringen, där det inte finns något yrkande, skulle kunna fattas inom snar framtid.
Beslutet om el-bilar kommer dröja längre, med hänsyn till Yrkandet som inkommit.

Styrelsen ansökte om båda ärendena i en och samma ansökan för att hålla kostnaderna nere. Nu kommer det troligen bli en högre avgift till Lantmäteriet, då det blir två ärenden.

Alla som har e-legitimation kan logga in och följa ärendet, läsa protokoll och yrkande via länken https://enak.etjanster.lantmateriet.se/start/privat

(Ett tips är att göra det från en dator, försökte själv via mobilen (I-Phone) men där kom inte dokumenten upp)

Vill även passa på att hälsa alla en riktigt God Jul från styrelsen

PostNord

Postnord har från och med 22/5-22 beslutat sig för att sluta dela ut post till boende i KSSF . Du som är boende på Kragstalundsvägen 1-85, 95-146 samt 158-181 hämtar din post på Postnords kontor, Smidesvägen 5 i Vallentuna Centrum (bortanför Lidl). Du måste ha legitimation när du hämtar din post.

Hämtningstider
Mån-fre: 8.30 – 19.00
Lördag: 10.00 – 15.00
Söndag: stängt

Tillfällig adressändring
Det går även att tillfälligt eftersända posten om man föredrar det, dvs skicka posten till en släkting eller vän som kanske bor närmare än Smidesvägen 5. Tillfällig eftersändning har en startavgift på 145 kronor och på det tillkommer en avgift på 65 kronor per vecka. Maxpriset för tjänsten är 600 kronor och sex månader. Läs mer på tillfalligadressandring.se


Det finns en grupp med representanter från både styrelsen och engagerade boende, som jobbar med ärendet.

KSSF:s årsstämma torsdag 20 maj kl 18

I dag, torsdag 6 maj, kommer kallelse till stämman samt fullmaktsblankett att delas ut till samtliga boende på Kragstalundsvägen.

Observera att stämman i år kommer att hållas utomhus utanför Torpet. Vi kommer hålla avstånd. Kläder efter väder och en stark stämma hos mötesordföranden är påkallat.

För att öka möjligheten för riskgrupper och andra att göra sin röst hörd på stämman kommer vi i år godkänna att deltagare på stämman innehar mer än en fullmakt från andra fastighetsägare.

Ytterligare information finns under Årsstämma 2021.

Avbrott fjärrvärmen

Ny information från Eon se nedan:

Akut avbrott Vallentuna kommun
Inträffade: 2021-04-18 10:03:12 Beräknat avslutat: 2021-04-18 18:00:00Ärendenr: 7685
P g a akut läckage är fjärrvärmeleveransen är tillfälligt avstängd för att laga läckan.Berör våra kunder på Kragstalundsvägen & Zetterlundsväg. Senaste informationen finns på eon.se/varmeavbrott.
Lämnat av: E.ON Värme.

Fjärrvärmeläcka

Eon rapporterar en fjärrvärmeläcka mellan Zetterlund och Kragstalund. Se nedan.

Vi har med största sannolikhet en läcka på fjärrvärmen i närheten av Zetterlundsväg 30. Vi tror & hoppas att leveransen klarar sig minst över natten så att vi kan gräva fram ledningen under Söndagen. Men det kan hända att folk noterar varm ånga & gröntvatten  på platsen. Vårt vatten är färgat med Pyranain ( Typ karamellfärg) för att man ska kunna skilja på det & dricksvatten/dagvatten. När vi måste stänga av för att åtgärda går info ut via www.eon.se