Garage

Till Kragsta Södra samfällighet hör tre gemensamma garage vid 52-ringen, 40-ringen och Björkelund. Till varje fastighet hör en garageplats som ingår i GA:2. (se Våra samfälligheter, Kragsta GA:2)

Observera att det inte är tillåtet att ladda elbilar i garagens motorvärmaruttag eller i andra eluttag i garagen.
Skälen till detta är flera. Motorvärmaruttag och vanliga vägguttag är inte dimensionerade för den värmeutveckling som uppstår med en avsevärd brandrisk som följd. En brand som riskerar att hamna utanför samfällighetens försäkringsskydd. Dessutom kan överbelastning av nätet orsaka elavbrott som påverkar samfällighetens fjärrvärmeförsörjning då undercentralerna ligger i 40-ringens och 52-ringens garage. Garagens underhåll och elförsörjning ingår i gemensamhetsanläggning GA:2.  Konsekvensen av en enskild boendes laddning på det gemensamma nätet skulle bli att samtliga får dela på dessa kostnader.