Postboxar

Nu är Postboxarna beställda!

Redan nu på måndag 16/10 påbörjas markarbetet, där boxarna ska stå, vilket är i anslutning till de stora garagen.

Björkelund norra får sina boxar, där det nu står en äldre modell av basketkorg

40-ringen och Björkelund södra får sina boxar bredvid sopskåpen, vid 40-ringens garage.

50-ringen får sina boxar mitt emot sitt garage, bredvid parkeringen/planket.

Aspelunds boxar kommer fästas på en av era garageväggar.

Boxarna kommer vara på plats i god tid innan jul, så vi slipper hämta våra julkort nere på Smidesvägen.

Ses på arbetsdagen på lördag//Styrelsen