Kontakt

Styrelsen, revisorer och valberedning kan kontaktas via e-post eller skriftligt meddelande i samfällighetsföreningens brevlåda vid torpet (Kragstalundsvägen 85).

Epost-adresser:

styrelse@kssf.se för alla typer av ärenden, adressen går till samtliga i styrelsen.
torpet@kssf.se för bokningar och förfrågningar om att hyra torpet.
varme@kssf.se för ärenden relaterade till värmesystemet.
webmaster@kssf.se för ärenden relaterade till hemsidan.

revisor@kssf.se går till revisorerna.

valberedning@kssf.se går till valberedningen.

Önskar man telefonkontakt med någon i styrelsen kan man skicka ett meddelande med telefonnummer och vilken typ av ärende det gäller, gärna också lämpliga tidpunkter att ringa.

Vid väldigt akuta ärenden kan man gå hem till någon av oss, eller söka upp våra telefonnummer på nätet.