Årsstämma 2021

Här finns allt material inför stämman den 20:e maj.

Observera att stämman i år kommer att hållas utomhus utanför Torpet. Vi kommer hålla avstånd. Kläder efter väder och en stark stämma hos mötesordföranden är påkallat.

För att öka möjligheten för riskgrupper och andra att göra sin röst hörd på stämman kommer vi i år godkänna att deltagare på stämman innehar mer än en fullmakt från andra fastighetsägare. Vi bifogar fullmaktsblankett tillsammans med kallelsen i brevlådan.

Debiteringslängden kommer inte att publiceras på hemsidan eller delas ut i brevlådorna, av integritetsskäl. Vill man se informationen som berör den egna fastigheten så skickar man e-post till styrelsen eller lägger en lapp i torpets brevlåda. Då styrelsen inte föreslår några avgiftsförändringar i år så innehåller dock inte debiteringslängden något som avviker från den information som finns under ’aktuella avgifter och priser’ på hemsidan (ligger under boendeinformation). Debiteringslängden kommer även finnas tillgänglig under årsstämman.

Avgifterna till Samfällighetsföreningen föreslås enligt nedanstående budget och debiteringslängd lämnas oförändrade under 2021.