52-ringens nedre garageport

Det har varit upprepade problem med att stänga porten till 52-ringens nedre garage den senaste veckan. Reparatör har varit på plats flera gånger men problemen har återkommit. Porten är fortsatt felanmäld och reparatören kommer åter på måndag. Vänligen låt porten stå öppen.