KSSF Aktivitetsdag

Den 10/10 kl 10 ses vi vid torpet, för gemensam höströjning på samfälld mark.
Containrar, för trädgåtdsafall kommer finnas. EFTER att vi röjt klart samfällda ytor & i mån av plats kan man lägga i sitt eget trädgårdsavfall.
Kl 13 pausar vi för lättare förtäring & dryck utanför torpet.
Väl mött//Styrelsen