POSTNORD

Styrelsen arbetar för fullt med ärendet gällande våra postlådor och med att försöka få till ett samarbete med Postnord.
Nästa steg är att samfälligheten måste ansöka om ändring i befintliga anläggningsbeslut hos Lantmäteriet. För att få till en sådan ändring krävs att styrelsen kallar till extrastämma. Vilket är knepigt nu i Pandemi-tider.
Men en kallelse till extrastämma kommer i allas brevlådor inom kort, så fort restriktionerna tillåter det.

Vänligen//Malin i styrelsen

52-ringens nedre port

Nu verkar låset ha gått sönder helt i 52-ringens nedre garageport. Låssmeden är kontaktad och kommer att byta låscylindern. Tills det är ordnat får porten stå öppen, så alla ni som parkerar där kan komma in och ut. //Styrelsen

Vattenläckan

INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2022-01-31

Vattenläcka i det interna fjärrvärmenätet. Nya undersökningar krävs
Den 16 december genomfördes undersökningar i 52-ringens och kedjehusens fastigheter.
Resultatet är att någon stor vattenläcka förmodligen inte finns i distributionsledningar eller i omedelbar anslutning till undersökta fastigheter.  Både undersökande firma (Aquademica AB) och styrelsen tackar för den positiva inställning och det merarbete som undersökningen medförde för dig som fastighetsägare.
Vi måste nu gå vidare med utökad undersökning för att kunna lokalisera den stora läcka som finns i vårt interna fjärrvärmenät.

Undersökning i fastighter tillhörande Aspelund, delar av Björkelund och ett fåtal i 52-ringen.
Tisdag den 8 februari kommer nya mätningar att genomföras av Aquademica AB. Undersökningen innebär att ljud-sensorer appliceras på rörsystemet för fjärrvärme som finns i tvättstugan.
Från kl 0730 fram till 1500 måste värmeväxlaren vara avstängd (kontakten dras ur). De som har det äldre systemet måste stänga av cirkulationspumpen. 
För dig som är boende i Aspelund (nr 158-181) och Björkelund (endast nr 65-84) samt 52-ringen (nr 138-142 och 145) måste således åtkomst till tvättstugan vara möjlig. Vad gäller 52-ringen i övrigt så måste värmeväxlare eller cirkulationspump vara avstängda i nr 135-146.
En viss värmesänkning i husen kommer att inträffa samt varmvattentillförsel att utebli under den tid som undersökningen genomförs.

Är du inte hemma så lämna nyckel till en granne samt meddela styrelsen på mail (styrelse@kssf.se) vilken fastighet som erhållit nyckel.  Om detta inte är görligt så måste nyckel med tydlig information om vilket fastighet som avses överlämnas till styrelse-ledamoten Nandor som bor i nr 170. Nandor är beredd att ta emot nycklar söndag 6 feb 1700-2000 och måndag 7 feb 1700-2000. Nandor har tfn-nr 073-654 4959.

Det är av största vikt att samtliga berörda fastighter kan undersökas. Det räcker med att en fastighet inte kan bli föremål för undersökning eller att cirkulationspump eller värmeväxlare inte är avslagen för att hela undersökningen spolieras och måste göras om. Inte minst ekonomiskt så blir upprepning av undersökning en ytterligare ekonomisk belastning för föreningen.

Boende i 40-, 52-ringen och kedjehusen.
Fastigheter i dessa områden, förutom uppräknade ovan i 52-ringen, berörs ej av undersökningen och boende behöver inte vidtaga några åtgärden men då samtlig fjärrvärmeutrustning i samfällighetens undercentraler som finns i 52- och 40-ringens garage kommer stängas av så kommer en viss värmesänkning i huset inträffa samt varmvattentillförsel att utebli mellan 0730 och 1500.

Vi beklagar de besvär som dessa åtgärder medför men här till är vi nödda och tvungna.

Styrelsen