Angående Postnord

I dagarna fick vi alla ett informationsblad, utdelat av Postnord. Vill bara informera om styrelsens arbete i frågan.

*På extrastämman i februari beslutades att styrelsen först ska överklaga Postnords begäran att vi (samfälligheten) ska upprätta gemensamma postboxar i området.
Denna överklagan skickades in till Rådet för utdelningsfrågor. Inte helt överraskande blev det avslag på den överklagan.
*Nästa steg var då enligt stämmobeslutet att styrelsen ska skicka in en ansökan om ändring i Samfällighetens anläggningsbeslut till Lantmäteriet.
*Det är där vi står nu. Nu har Lantmäteriet upp till 12 månaders handläggningstid, innan vi eventuellt kan få igenom en ändring i anläggningsbeslutet.
*När vi har beslutet kan vi ansöka om bygglov för att upprätta dessa boxar. Oklart hur lång handläggningstid kommunen har, men uppskattningsvis 6 månader.
*Nästa steg är att ta in offerter för markarbete & uppförande av dessa boxar. Sedan inköp av boxar, plus att PostNord behöver kontrollera/besiktiga att boxarna hamnar på för dem en godkänd plats.

Denna tidsplan har styrelsen presenterat för Postnord, men de köper inte den. De menar att vi kan kringgå/bryta mot lagen och först uppföra boxarna och sedan i efterhand ansöka om tillstånd hos Lantmäteriet,
Detta är inget någon i sittande styrelse kommer gå med på, då det kan få rättsliga påföljder.
Vattenläcka i det interna fjärrvärmenätet


Senaste undersökningen den 17 mars indikerade en läcka i närheten av panncentralen. Den 30 mars genomfördes grävning intill panncentralen och en läcka kunde fastställas.
Firma Rörbolaget AB kommer genomföra reparation av den fastställda läckan måndag den 11 april.  Från kl. 08.00 kommer varmvattentillförsel till samfällighetens samtliga fastigheter att stängas av. Vid kall väderlek kommer även inomhustemperaturen påverkas.  Rörbolaget räknar med att arbetet skall slutföras samma dag och kan fortgå även under kvällen den 11 april. Bevaka även hemsidan för eventuell akut information.

Inbrott 

I slutet på förra veckan drabbades en fastighetsägare av inbrott. Det finns således anledning att vara uppmärksam på företeelser som kan tyda på att rekognosering eller annan misstänkt verksamhet pågår. Håll ögonen öppna.

/Styrelsen.  

Kontakt: styrelse@kssf.se.