Årstämma 2022

Här finns allt material inför stämman den 28:e april. 

Stämman hålls i år inomhus i Torpet kl 19:00 den 28:e april

Debiteringslängden kommer inte att publiceras på hemsidan eller delas ut i brevlådorna, av integritetsskäl. Vill man se informationen som berör den egna fastigheten så skickar man e-post till styrelsen eller lägger en lapp i torpets brevlåda. . Debiteringslängden kommer även finnas tillgänglig under årsstämman.

Styrelsen föreslår kraftigt höjda avgifter för samtliga gemensamhetsanläggningar from 1/7 2022. Förklaringar till höjningarna finns i dokumenten nedan och kommer även förklaras under stämman.

GA:1 höjs med 175kr per andel. Detta innebär en höjning med 350kr per månad för ett enplanshus (två andelar) och 525kr per månad för ett tvåplanshus (tre andelar). Den nya avgiften för GA:1 blir därmed från den 1:a juli 2022 1500kr för ett enplanshus och 2250kr för ett tvåplanshus.

GA:2 höjs från 380 till 600kr per månad

GA:14 höjs från 380 till 600kr per månad

GA:15 höjs från 300 till 600kr per månad