Värmeavgifter

I avgiftsavierna för 3:e kvartalet som skickats ut nyligen är posten för värmeförbrukning högre än normalt. Detta beror på att vi hade problem med avläsningdatorn runt årsskiftet, och att vi inte kunde avisera värmeförbrukning för nuvarande kvartal. Därför är det sex månaders förbrukning som ska betalas under nästa kvartal.

Den som önskar specifikation på sin egen värmeförbrukning kan skicka epost till styrelsen och anmäla detta, då skickar vi specifikation per epost i samband med att vi skickar aviseringsunderlag till ISS.