Arbete med läckan i fjärrvärmesystemet

Onsdag den 30 september påbörjas grävning med anledning av läckan i fjärrvärmesystemet. I samband med arbete på rörsystemet kommer fjärrvärmen att påverkas. Vi kommer att ge fortlöpande information på hemsidan när detta är aktuellt.

Planerade strömavbrott 24 och 28 sep

Ellevio har informerat om planerade strömavbrott på grund av arbete i elnätet. 2020-09-24 kl 23.00 till 2020-09-25 kl 02.00, samt 2020-09-28 kl 23.00 till 2020-09-29 kl 02.00. Observera att detta också kommer att medföra störningar i fjärrvärmen.

Höstarbetsdag söndag 18 oktober

Söndagen den 18 oktober är det dags för årets höstarbetsdag. Vi träffas klockan tio utanför torpet för fördelning av arbetsuppgifter. Det kommer som vanligt att finnas containtrar på vändplanerna utanför 40-ringens och 52-ringens garage, samt vid Aspelund. Observera att dessa endast är avsedda för trädgårdsavfall, gräsklipp, buskar etc. Samfälligheten får böta om det ligger något annat skräp där (förekommer varje år). Vi fortsätter att följa rekommendationerna och håller respektfulla avstånd till varandra. Därför kommer inte heller någon korvservering att ske. Förfriskningar erbjuds utanför torpet.


Tänk på att se över att era buskar, träd och häckar inte växer ut över gångvägarna. Det hindrar framkomligheten för utryckningsfordon (och på vintern snöröjningen). Dessutom utgör den försämrade sikten för biltrafiken en stor fara för alla lekande barn på våra gårdar. Enligt samfällighetens stadgar (2015-04-23) § 19 ska ”Medlem i föreningen tillse att den egna fastighetens växtlighet inte växer ut över samfällighetens vägar.” Det är en skyldighet som alla vi boende i samfälligheten har .

Varmt välkomna den 18 oktober! / Styrelsen