Utdelning av nycklar

Nu har PN godkänt alla postboxar. Utdelning av nycklar kommer ske i Torpet, Kragstalundsvägen 85 på följande tider:

Torsdag 4/1 kl 18-21

Fredag 5/1 kl 18-21

Lördag 6/1 kl 9-12

Söndag 7/1 kl 16-20

I samma veva kan de som ännu inte fått nya parkeringstillstånd kvittera ut dessa

välkomna//Styrelsen

Staketet 52-ringen

Nu, när vi vet att Postboxarna inte påverkar staketet vid 52-ringens parkering, har en byggare fått i uppdrag att riva det gamla staketet och även bygga upp ett nytt. Arbetet kommer ske under våren 2024.

God Jul alla//Styrelsen

Postboxar

På måndag morgon, 18/12, startar monteringen av våra postboxar. Det som dröjt är tillverkningen av centrallåsen, som brevbäraren behöver, för att kunna dela ut posten. När monteringen är klar, måste PostNord besiktiga dem, så de kan arbeta säkert.

22/12
Ledsen, men vid monteringen av postboxarna visade det sig att det saknas ett centralllås som postnord behöver för att dela ut post. Det ”förlorade låset” är beställt. Så fort det är monterat kommer PostNord och gör sin besiktning.

//Styrelsen

P-tillstånden

Alla P-tillstånd till uteparkeringarna har slut-datum 31/12-23.

Vi kommer börja dela ut de nya till var och en. Varje hushåll får två nya tillstånd. Styrelsen kommer runt och knackar på för att dela ut och få en ”kråka” på att ni mottagit tillstånden.

Vänligen//Malin i styrelsen