Ränteavdrag deklaration KSSF 2021 GA:1

Ränteavdragen är per fastighet, delar man ägandet med någon eller några får man bara göra avdrag för sin andel i ägandet.

Envåningshus (2 andelar i samfälligheten) : 484kr

Tvåvåningshus (3 andelar i samfälligheten) : 726kr

//Styrelsen