Årsstämma 2023

Här finns allt material inför stämman den 27:e april. 

Stämman hålls i år inomhus i Torpet kl 19:00 den 27:e april

Debiteringslängden kommer inte att publiceras på hemsidan eller delas ut i brevlådorna, av integritetsskäl. Vill man se informationen som berör den egna fastigheten så skickar man e-post till styrelsen eller lägger en lapp i torpets brevlåda. . Debiteringslängden kommer även finnas tillgänglig under årsstämman.


GA:1 höjs med 100kr per andel. Detta innebär en höjning med 200kr per månad för ett enplanshus (två andelar) och 300kr per månad för ett tvåplanshus (tre andelar). Den nya avgiften för GA:1 blir därmed från den 1:a juli 2023 1700kr för ett enplanshus inklusive moms och 2550kr för ett tvåplanshus inklusive moms.

GA:2 höjs från 600 till 660kr per månad inklusive moms

GA:14 höjs från 600 till 660kr per månad inklusive moms

GA:15 är oförändrad på 600kr inklusive moms