Våra samfälligheter

Kragsta Södra består av 4 olika samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar:

Samfälligheterna består i princip av vår gemensamma egendom: Vägar, garage, värmesystem, lekplatser, föreningslokal och så vidare. Lite enkelt uttryckt så kan man säga att med något enstaka undantag så är allt som ligger utanför tomtgränserna samfällighet, medan det som ligger innanför tomtgränserna är medlemmarnas egendom.

Samfälligheterna förvaltas av en samfällighetsförening: Kragsta Södra Samfällighetsförening. Alla som äger en fastighet eller del av fastighet på Kragstalundsvägen är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.