Till boende i 52-ringen!

I samband med grävningsarbete i gatan runt 52-ringen har skador uppk0mmit på elkablar. Ellevio har under eftermiddagen den 13:e juli haft reparationspatrull på plats. Flera fastigheter i 52-ringen har haft el-bortfall under en dryg timme då reparation pågått. Då fortsatt grävande genomförs under kommande dagar kan det hända att samma problem återkommer. //Styrelsen

GRÄVARBETEN PÅGÅR

Just nu, idag (5/7) har ett arbete med att byta ut en läckande vattenkulvert i 52-ringen startat.

Detta innebär att det kommer pågå grävarbeten inne på 52-ringen, vilket kommer begränsa framkomligheten.

De nummer som berörs direkt är Kragstalundsvägen 127-134. På dessa nummer kommer vattenkulverten grävas upp från gatan in till förrådet, för att bytas till nya, då läcka uppstått i ett av ovan nummer.

Hoppas arbetet flyter på utan att störa sommaridyllen allt för mycket!

Vänligen//Styrelsen