Låset till Björkelunds nedre garage

Idag har låssmed konstaterat att cylindern har skurit och måste bytas (det var alltså inte någon avbruten nyckel, eller annat i låset; det är en gammal cylinder). Detta sker nästa vecka (en ny cylinder måste tillverkas). Tills dess får ni använda den lilla dörren i porten för att komma in i garaget. Kontakta styrelsen om ni undrar något.