Aktuella avgifter och priser

Priserna är uppdaterade 2018-08-01

Samfällighetsavgifter

Samfällighetsavgifterna beslutas av medlemmarna på den ordinarie årsstämman i april varje år. Avgifterna betalas månadsvis i förskott. Nu gällande samfällighetsavgifter är:

AnläggningMånadsavgift per andelEnplanshusTvåplanshus
GA:1575 kr1150 kr1725 kr
GA:2380 kr
GA:14380 kr
GA:15300 kr

Fjärrvärmeavgifter

Samfällighetsföreningen tar ut avgift för fjärrvärme i efterskott utifrån avläst förbrukning. Avläsning sker automatiskt varje månadsskifte. Avstämning och underlag skickas till vår ekonomiförvaltare fyra gånger per år, vilket innebär att i genomsnitt så dröjer det fem månader från förbrukning tills avgiften ska vara betald. Avgiften som tas ut är den samma som E.on. debiterar samfällighetsföreningen:

PeriodÖre / kWh
November - Mars55,75
April - Oktober23,125

I samband med att föreningen skickar aviseringsunderlag till ekonomiförvaltaren skickar vi även ut specifikationer per epost till de medlemmar som önskar. Anmäl önskemål om detta till styrelsen.

Torphyra

Torpet är samfällighetsföreningens gemensamhetslokal. Boende på Kragstalundsvägen kan hyra torpet för fester, barnkalas och liknande. I torpet finns det bord, stolar och porslin för ca 50 personer. Avgift för att hyra torpet:

TidHyra
Dag 10:00 - 16:00300 kr
Kväll 16:00 - 10:00500 kr
Dygn 10:00 - 10:00700 kr