Aktuella avgifter och priser

Avgifterna och priserna är uppdaterade 2022-05-09

Samfällighetsavgifter

Samfällighetsavgifterna beslutas av medlemmarna på den ordinarie årsstämman i april varje år. Avgifterna betalas månadsvis i förskott. På Stämman 28:e april 2022 beslutades om höjda avgifter. Avgifterna from 1/7 2022 är enligt följande:

AnläggningMånadsavgift per andelEnplanshusTvåplanshus
GA:1750 kr1500 kr2250 kr
GA:2600 kr
GA:14600 kr
GA:15600 kr

Fjärrvärmeavgifter

Samfällighetsföreningen tar ut avgift för fjärrvärme i efterskott utifrån avläst förbrukning. Avläsning sker automatiskt varje månadsskifte. Avstämning och underlag skickas till vår ekonomiförvaltare fyra gånger per år, vilket innebär att i genomsnitt så dröjer det fem månader från förbrukning tills avgiften ska vara betald. Avgiften som tas ut är den samma som E.on. debiterar samfällighetsföreningen:

PeriodÖre / kWh
November - Mars55,75
April - Oktober23,125

I samband med att föreningen skickar aviseringsunderlag till ekonomiförvaltaren skickar vi även ut specifikationer per epost till de medlemmar som önskar. Anmäl önskemål om detta till styrelsen.

Torphyra

Torpet är samfällighetsföreningens gemensamhetslokal. Boende på Kragstalundsvägen kan hyra torpet för fester, barnkalas och liknande. I torpet finns det bord, stolar och porslin för ca 50 personer. Avgift för att hyra torpet:

TidHyra
Dag 10:00 - 16:00300 kr
Kväll 16:00 - 10:00500 kr
Dygn 10:00 - 10:00700 kr