Aktuella avgifter och priser

Avgifterna och priserna är uppdaterade 2023-06-12

Samfällighetsavgifter

Samfällighetsavgifterna beslutas av medlemmarna på den ordinarie årsstämman i april varje år. Avgifterna betalas månadsvis i förskott. På Stämman 27:e april 2023 beslutades om höjda avgifter.

Till samtliga avgifter nedan tillkommer moms.

Avgifterna from 1/7 2023 är enligt följande:

AnläggningMånadsavgift per andelEnplanshusTvåplanshus
GA:1680 kr1360 kr2040 kr
GA:2528 kr
GA:14528 kr
GA:15480 kr

Fjärrvärmeavgifter

Samfällighetsföreningen tar ut avgift för fjärrvärme i efterskott utifrån avläst förbrukning. Avläsning sker automatiskt varje månadsskifte. Avstämning och underlag skickas till vår ekonomiförvaltare fyra gånger per år, vilket innebär att i genomsnitt så dröjer det fem månader från förbrukning tills avgiften ska vara betald. Avgiften som tas ut är den samma som E.on. debiterar samfällighetsföreningen:

Till avgifterna nedan tillkommer moms

PeriodÖre / kWh
November - Mars54,1
April - Oktober22,5

Torphyra

Torpet är samfällighetsföreningens gemensamhetslokal. Boende på Kragstalundsvägen kan hyra torpet för fester, barnkalas och liknande. I torpet finns det bord, stolar och porslin för ca 50 personer. Avgift för att hyra torpet:

TidHyra
Dag 10:00 - 16:00300 kr
Kväll 16:00 - 10:00500 kr
Dygn 10:00 - 10:00700 kr