Får man slänga eget skräp i containrarna?

När arbetsdagen är avklarad (efter korvserveringen) är det okej att slänga eget trädgårdsavfall i containrarna.

 • Det är inte tillåtet att slänga något i containrarna före arbetsdagen.
 • Det är inte tillåtet att slänga annat än trädgårdsavfall (det vill säga kvistar, gräs, löv och liknande).
 • Det är inte tillåtet att fylla någon container så den blir överfull.

Uppgifter för arbetsdagen

14 maj genomför vi vårens arbetsdag. Samling klockan 10:00 utanför torpet.

Nedan är en lista med uppgifter som vi tänkte hinna med så mycket som möjligt från

 • Aspelund
  • Städa runt och i sopskåpen
  • Städa bort skräp runt garagen
  • Snygga till gården och lekplatsen, släng trasiga leksaker som ligger i sandlådan.
 • Björkelund
  • Snygga till gårdarna och lekplatserna, släng trasiga leksaker som ligger i sandlådan.
  • Städa bort slängda sopor runt garaget.
 • Kedjehusen
  • Snygga till parken mellan Kedjehusen och Aspelund. Rensa sly, kratta, klippa grenar mm.
 • 40-ringen
  • Stora granen söder om garaget: Kapa torra grenar under granen, rensa från kvistar, kottar och skräp från marken under granen.
  • Snygga till gården och lekplatsen, släng trasiga leksaker som ligger i sandlådan.
 • 52-ringen
  • Städa trappan på baksidan av garage
 • Torpen
  • Rensa området runt torpet från skräp och löv
  • Snygga till skogsdungen norr om torpet
 • Panncentralen
  • Kapa sly
 • Övrigt
  • Ansa häckar så de inte blockerar gångvägar och trottoarer.
  • Rensa ogräs på gemensamma gräsytor

Lämna gärna en kommentar här med förslag på ytterligare uppgifter som kan vara lämpliga för arbetsdagen.