Post!

Tisdag den 9/1 kommer PostNord börja dela ut post i postboxarna. De har lovat att ta med den eventuella post vi har i facken på Smidesvägen.

Boxicon (som levererat boxarna) kommer också på tisdag & kontrollerar/justerar alla låsvred, vissa är just nu väl tröga.

Gör så här:

  • Håll din bricka mot knappsatsen, då klickar det till & lyser grönt.
  • Vrid om nippeln/handtaget till din postlåda.
  • Hämta din post, stäng din lucka.
  • Vrid om nippeln/handtaget igen. Har du haft luckan öppen för länge, behöver du hålla din bricka mot knappsatsen igen, för att kunna vrida om ditt lås för att låsa luckan.

//styrelsen