Årsstämma 2024

Här finns allt material inför stämman den 2:a maj.

Stämman hålls i år inomhus i Torpet kl 19:00 den 2:a maj.

Debiteringslängden kommer inte att publiceras på hemsidan eller delas ut i brevlådorna, av integritetsskäl. Vill man se informationen som berör den egna fastigheten så skickar man e-post till styrelsen eller lägger en lapp i torpets brevlåda. Debiteringslängden kommer även finnas tillgänglig under årsstämman.

GA:1 höjs med 50kr per andel. Detta innebär en höjning med 100kr per månad för ett enplanshus (två andelar) och 150kr per månad för ett tvåplanshus (tre andelar). Den nya avgiften för GA:1 blir därmed från den 1:a juli 2024 1800kr för ett enplanshus och 2700kr för ett tvåplanshus.

GA:2 höjs från 660 till 850kr per månad.

GA:14 höjs från 660 till 850kr per månad.

GA:15 är oförändrad på 600kr per månad.