Postboxar

Vi förstår att många undrar vad hur det går med ärendet gällande postboxar. Vi har egentligen inget nytt att informera om.
Lantmäteriet har längre handläggningstid än normalt, efter Covid-pandemin. Då det dessutom inkom ett yrkande från boende i samfälligheten, gällande el-bilsladdning, tar allt längre tid.
Detta dröjsmål är dessvärre inget som styrelsen kan påverka.

Alla som har e-legitimation kan logga in och följa ärendet, läsa protokoll och yrkande via länken
https://enak.etjanster.lantmateriet.se/start/privat