Överlåtelse

Vid överlåtelse av fastighet tänk på följande:

  • Anmäl överlåtelsen till styrelsen för att medlemsregistret ska kunna uppdateras, och för att avier för samfällighetsavgift ska gå till den nya ägaren. Använd gärna blankett nedan.
  • Till fastigheten hör två parkeringstillstånd som ska överlämnas till den nya ägaren.
  • Till fastigheten hör en eller flera garagenycklar som ska överlämnas till den nya ägaren.
  • Se till att den nya ägaren får information om vilken garageplats som hör till fastigheten.

Öppna pdf i egen flik

kssf_överlatelseanmälan