Fjärrvärmen är påkopplad

Värmen är åter påkopplad i 52-ringens och kedjehusens fjärrvärmesystem. De som har det gamla systemet (ej värmeväxlare) måste med stor sannolikhet lufta sina radiatorer på övervåningen. I morgon kommer återstående isolering av vattenrören genomföras. Förhoppningsvis kommer också återfyllning med grus och jord äga rum. När 52-slingan är öppen för genomgående trafik kan inte fastställas just nu. 

Arbete med läckan i fjärrvärmesystemet

En läcka är lokaliserad under K 112 och 113:s  förråd. Grävningsarbete kommer starta på onsdag 11 november.
Därför kommer 52-ringens väg ej kunna användas som rundslinga för biltrafik. Arbetsmaskiner kommer spärra vägen utanför 112 och 113. En avstängning kommer dessutom sättas upp framför nämnda fastigheter. Hur länge denna åtgärd kommer förhindra rundkörning är ovisst. Vid vissa tider kommer entreprenörerna (tre firmor inblandade) tvingas stänga både vattentillförsel och el till fjärrvärmen. När dessa avstängningar kommer att ske kan man i nuläget inte fastställa. Vi hänvisar till hemsidan avseende detta.

Hemsidan kommer kontinuerligt att uppdateras med aktuell information.

Vid frågor kontakta styrelsen

Problem med låsen till garageportarna

Om det uppstår problem med låsen till garageportarna ber vi er att omgående meddela styrelsen detta, så att vi kan rengöra kolven på ett korrekt sätt. Det är inte tillåtet att spreja in någon form av rengöring eller låsolja i kolvarna. Tills låset fungerar sker tillträde till garaget genom den lilla dörren i porten. Vi ber er att se till att denna dörr är låst när ni lämnar garaget.