Kragsta GA:2

Kragsta GA:2 är gemensamhetsanläggningen för 40- och 52-ringens garage, och delägare i anläggningen är alltså fastigheterna belägna i 40- och 52-ringen. Två anläggningsbeslut berör Kragsta GA:2: Det ursprungliga från 1977, samt beslutet rörande sophantering från 2013.

Nedan följer en kort beskrivning av samtliga ingående komponenter i Kragsta GA:2.

Två garage som tillsammans rymmer 92 bilar

Till samtliga fastigheter i området hör en garageplats. Fastigheterna i 40-ringen har sina garageplatser i det nordligaste av de två gemensamma garagen som ligger centralt i området och 52-ringens fastigheter i det sydliga garaget. Båda garagen har parkeringar i två plan. På nedre planet i båda garagen finns dessutom en undercentral för värmeförsörjningen, som hör till Kragsta GA:1. Observera att det inte är tillåtet att ladda elbilar i garagens motorvärmaruttag eller i andra eluttag i garagen.

Belysning

Att det finns belysning i en så stor byggnad som garagen kan kännas ganska självklart. Uppenbarligen ansåg dock Lantmäteriet, eller Fastighetsbildningsmyndigheten som det hette 1977, att det var viktigt att få med belysning i anläggningsbeslutet. Kanske för att byggföretaget inte skulle få för sig att bygga garage där man måste ha med sig ficklampa för att hitta till sin bil.

Uttag för elektrisk motorvärmare

Vid varje parkeringsplats finns det eluttag för motorvärmare. Det är viktigt att man använder timer, om man kopplar motorvärmare till bilen för att undvika slöseri med energi och därmed pengar. Observera att det inte är tillåtet att ladda elbilar i garagens motorvärmaruttag eller i andra eluttag i garagen.

Gemensam sophantering och anordning för sopkärl

Från 1977 till 2012 hade varje fastighet en egen soptunna. Sopbilarna körde in på gårdarna och hämtade soporna från varje radhusenhet.

Under 2012 genomförde Vallentuna kommun en upphandling av sophantering där det vinnande företaget bara hade stora sopbilar som med nöd och näppe gick att köra på våra smala vägar inne i området. 2013 begärde skyddsombuden för företaget i fråga ett skyddsstopp för hämtning inne på våra gårdar. Samma sak hände också för flera andra bostadsområden i närheten. Skyddsstoppet godkändes av Arbetsmiljöverket, och läget blev akut för kommunen som enligt lag är skyldiga att tillhandahålla sophämtning. Den provisoriska lösningen blev att ställa upp containrar för hushållssopor på kommunens mark i närheten av Björkelunds garage och vid infarten till Kedjehusen och 52-ringen.

I slutet av 2013 genomförde Lantmäteriet en förrättning som innebär att sophantering införs i gemensamhetsanläggningarna GA:2 och GA:14.

Efter förrättningen förhandlade samfällighetsföreningen med kommunen. Vi hade en överenskommelse om kostnader med mera, men fullmäktige ville inte godkänna överenskommelsen. Därefter har ingenting hänt i frågan, och den provisoriska container-lösning gäller fortfarande.

Sedan 2018 är en permanent lösning på plats med gemensamma kärl för hushållssopor och tunnor för matavfall vid 52-ringens, 40-ringens och Björkelunds garage.

Sopskåpen töms två gånger per vecka, tisdag och fredag. Kärlen för matavfall töms endast fredagar.