Ränteavdrag deklaration 2023 KSSF GA:1

Ränteavdragen är per fastighet, delar man ägandet med någon eller några får man bara göra avdrag för sin andel i ägandet. 

Envåningshus (2 andelar i samfälligheten) : 550kr

Tvåvåningshus (3 andelar i samfälligheten) : 825kr

//Styrelsen