52-ringens övre garage

Låset till 52-ringens övre garage är felanmält och låssmed kommer så fort de har möjlighet. Tills dess får vi använda den lilla dörren och öppna porten med snöret inifrån. Vi beklagar det extra besvär som detta kan medföra.

Snöröjningstider

Vägarna i vår samfällighet är smala och det är inte alltid lätt att ta sig fram. Stort tack till alla er som så snyggt håller undan häckar och annan växtlighet framför och bakom era fastigheter! På sina ställen behöver det fortfarande göras en del; vår entreprenör har påtalat att det är svårt att ta sig fram på vissa ställen på grund av häckar och trädgrenar som hänger ut och tyngs ner av snön. Titta gärna en extra gång runt er fastighet och se om det går att göra mer. Berörda fastigheter kommer inom kort att få ett meddelande i brevlådan.