Parkering

Nya parkeringstillstånd börjar gälla från och med 1 januari 2021.

  • Till varje fastighet hör två tillstånd som medger parkering i upp till 72 timmar.
  • Vid överlåtelse av fastighet ska tillstånden lämnas vidare till den nya ägaren.
  • Parkering endast på markerade platser, inom rutorna.
  • Ingen avgift.
  • Besökare får parkera i upp till 4 timmar med p-skiva.
  • OBSERVERA! LÅNGTIDSPARKERING AV BILAR ÄR INTE TILLÅTET