ARBETSDAG

Lördagen den 14-oktober är det gemensam arbetsdag i samfälligheten.

Vi träffas vid Torpet kl 10.00, för lite genomgång av vad som behöver göras. Kl 13.00 finns det lite förtäring & förfriskning vid Torpet.
Det kommer finnas flera Containrar, att lägga biologiskt avfall i. Avfall från samfälld mark har företräde, men finns det plats kvar i Containrarna när gemensamma ytor röjts, är det fritt fram att lägga i avfall från privata trädgårdar. Containrarna kommer stå kvar hela söndagen också.

Väl mött//Styrelsen