Hej alla boende

Här kommer lite kort info om hur det går med Lantmäteriförrättningen

21/11 hade Lantmäteriet ett sammanträde, gällande ärendet. Till sammanträdet var alla boende i samfälligheten kallade. Där gick Ellen (vår lantmäteriförrättare) igenom bakgrund och information plus att alla som var där kunde ställa frågor och yttra sig.
Därefter kunde de som ville skicka in yrkande i ärendet, till Lantmäteriet.

Då det har inkommit ett yrkande gällande elbilsladdning, från en boende som Lantmäteriet måste överväga i sitt beslut kan det komma att dra ut på tiden.
För att vi ska få igång posthanteringen så snart som möjligt, kan det bli så att vi måste dela upp vår ansökan till lantmäteriet i två delar.

En del för posthanteringen & en egen del för laddningsinfrastruktur gällande elbilar.
Beslutet rörande Posthanteringen, där det inte finns något yrkande, skulle kunna fattas inom snar framtid.
Beslutet om el-bilar kommer dröja längre, med hänsyn till Yrkandet som inkommit.

Styrelsen ansökte om båda ärendena i en och samma ansökan för att hålla kostnaderna nere. Nu kommer det troligen bli en högre avgift till Lantmäteriet, då det blir två ärenden.

Alla som har e-legitimation kan logga in och följa ärendet, läsa protokoll och yrkande via länken https://enak.etjanster.lantmateriet.se/start/privat

(Ett tips är att göra det från en dator, försökte själv via mobilen (I-Phone) men där kom inte dokumenten upp)

Vill även passa på att hälsa alla en riktigt God Jul från styrelsen