Påminnelse Måndag 26 oktober 9-12

Till ägarna av Kragstalundsvägen 101-126. Fortsatt undersökning av värmekulverten. Kragstalundsvägen 101-126 ombeds stänga av cirkulationspumpen mellan kl 9 och 12. Ägarna till Kragstalundsvägen 111-118 ombeds dessutom att lämna förråden öppna och trälådan med kulverten frilagd. Stort tack för er medverkan!

OBSERVERA att detta arbete kan medföra störningar i fjärrvärmen för hela samfälligheten.

Det går bra att sätta på cirkulationspumparna igen, fredag 9 okt

Aquademica har avslutat dagens insats. STORT tack för att samtliga hade stängt av sina pumpar/värmeväxlare! Det fick vi beröm för! Eventuellt kommer förfarandet att behöva upprepas och vi kommer då att avisera på samma sätt.

Läckagelokalisering fre 9 okt från kl 9

Vi ber hushållen på Kragstalundsvägen 101-126 att stänga av cirkulationspumpen alternativt värmeväxlare från kl 9 fredag morgon på grund av fortsatt arbete med att lokalisera läckan. Endast dessa hushåll behöver stänga av sina pumpar.

Under dagen kan det uppstå periodvisa avbrott av varmvattnet. Detta gäller samtliga hushåll i samfälligheten.