Trädgårdsgrupp för samordning av grönytor

På årsstämman maj 2024 togs beslut att formera en trädgårdsgrupp som ska arbeta med utveckling av områdets grönytor. Syftet är att främst att främja biologisk mångfald och långsiktig hållbarhet i området. De allmänna ytorna ska även ge möjlighet till småskalig odling om intresse finns. Ytorna ska samtidigt kännas välkomnande, ge möjlighet för lek, rekreation, samvaro och vara ett trivsamt inslag i bostadsområdet.

Arbetsgruppen har precis startat upp och behöver medlemmar – låter det intressant? Om du är intresserad av att delta i gruppen, maila till styrele@kssf.se. Du får engagera dig på den nivå du vill, stort eller smått. Alla goda idéer är välkomna!

Gruppen är fristående från styrelsen och ska ge förslag till styrelsen som i sin tur fattar beslut. Gruppen har inget eget mandat att köpa in eller ge uppdrag till entreprenörer.

Vänliga hälsningar

// Lars och Eli från Trädgårdsgruppen


Värmeavbrott

Planerat avbrott Vallentuna kommun

Inträffar: 2024-06-10 08:39 Beräknat avslutat: 2024-06-12 16:00

Eon söker efter läckor i fjärrvärmenätet under dagtid Måndag till Onsdag. Mindre tillfälliga störningar kan möjligen upplevas under tiden.
Senaste informationen finns på eon.se/varmeavbrott.

Lämnat av: E.ON Energiinfrastruktur.