Varmvattenläckage

Samfälligheten har drabbats av en vattenläcka i det interna fjärvärmesystemet. Sökning för att lokalisera läckan fortsätter.
Torsdagen den 16/12 kommer alla som bor i 52-ringen (nr 95-106) samt boende i Kedjehusen (nr 86-94 & 147-157) behöva:

*Släppa in representant från Aquademica AB i er tvättstuga, för att de ska kunna lyssna på inkommande vatten.

*Stänga av er Värmeväxlare.

Alla berörda har fått mer detaljerad information angående detta i era respektive brevlådor.

Alla ni som bor i det området, samt ni i Aspelund, kommer drabbas av störningar i varmvattentillförseln den dagen.

Vid frågor maila styrelsen på styrelse@kssf.se

KSSF Aktivitetsdag

Den 10/10 kl 10 ses vi vid torpet, för gemensam höströjning på samfälld mark.
Containrar, för trädgåtdsafall kommer finnas. EFTER att vi röjt klart samfällda ytor & i mån av plats kan man lägga i sitt eget trädgårdsavfall.
Kl 13 pausar vi för lättare förtäring & dryck utanför torpet.
Väl mött//Styrelsen

Arbete med läckan i fjärrvärmesystemet

Onsdag den 30 september påbörjas grävning med anledning av läckan i fjärrvärmesystemet. I samband med arbete på rörsystemet kommer fjärrvärmen att påverkas. Vi kommer att ge fortlöpande information på hemsidan när detta är aktuellt.

52-RINGENS NEDRE GARAGEPORT

Tisdagen den 18 augusti mellan kl 9 och 14 kommer 52-ringens nedre garageport vara stängd för in- och utpassage. Detta på grund av underhållsarbeten på porten och dess motor.

Det innebär att man inte kommer kunna köra varken ut eller in under den tiden. Om ni vet med er att ni kommer att behöva bilen under de här timmarna, ta ut den före klockan nio alternativt välj att parkera på gästparkeringen.

Arbetet med läckagelokalisering avslutat för dagen

Aquademica har slutfört dagens arbete. Stort TACK till alla er som följde uppmaningen, var hemma och underlättade arbetet. Det går bra att slå på värmeväxlare (och cirkulationspump om det finns behov).

Fortsatta undersökningar fredag 3 juli

Fortsatta undersökningar för att fastställa den exakta positionen för läckan i fjärrvärmesystemet kommer att genomföras fredagen den 3 juli från kl 8. Berörda fastighetsägare i 52-ringen har informerats. Under dagen kan det uppstå periodvisa avbrott av varmvattnet (gäller inte dem som har separat varmvattenberedare) i hela samfälligheten.