Varmvatten!!

eller brist på detta

som ni säkert noterat är inkommande vatten för kallt i kväll.
styrelsen är i kontakt med Eon, som av oklar anledning inte levererar tillräckligt varmt vatten till fjärrvärmen.
De felsöker nu (fredag 9/2 kl 23.20)

//Styrelsen


Post!

Tisdag den 9/1 kommer PostNord börja dela ut post i postboxarna. De har lovat att ta med den eventuella post vi har i facken på Smidesvägen.

Boxicon (som levererat boxarna) kommer också på tisdag & kontrollerar/justerar alla låsvred, vissa är just nu väl tröga.

Gör så här:

  • Håll din bricka mot knappsatsen, då klickar det till & lyser grönt.
  • Vrid om nippeln/handtaget till din postlåda.
  • Hämta din post, stäng din lucka.
  • Vrid om nippeln/handtaget igen. Har du haft luckan öppen för länge, behöver du hålla din bricka mot knappsatsen igen, för att kunna vrida om ditt lås för att låsa luckan.

//styrelsen

Utdelning av nycklar

Nu har PN godkänt alla postboxar. Utdelning av nycklar kommer ske i Torpet, Kragstalundsvägen 85 på följande tider:

Torsdag 4/1 kl 18-21

Fredag 5/1 kl 18-21

Lördag 6/1 kl 9-12

Söndag 7/1 kl 16-20

I samma veva kan de som ännu inte fått nya parkeringstillstånd kvittera ut dessa

välkomna//Styrelsen

Postboxar

På måndag morgon, 18/12, startar monteringen av våra postboxar. Det som dröjt är tillverkningen av centrallåsen, som brevbäraren behöver, för att kunna dela ut posten. När monteringen är klar, måste PostNord besiktiga dem, så de kan arbeta säkert.

22/12
Ledsen, men vid monteringen av postboxarna visade det sig att det saknas ett centralllås som postnord behöver för att dela ut post. Det ”förlorade låset” är beställt. Så fort det är monterat kommer PostNord och gör sin besiktning.

//Styrelsen

Postboxar

Nu är Postboxarna beställda!

Redan nu på måndag 16/10 påbörjas markarbetet, där boxarna ska stå, vilket är i anslutning till de stora garagen.

Björkelund norra får sina boxar, där det nu står en äldre modell av basketkorg

40-ringen och Björkelund södra får sina boxar bredvid sopskåpen, vid 40-ringens garage.

50-ringen får sina boxar mitt emot sitt garage, bredvid parkeringen/planket.

Aspelunds boxar kommer fästas på en av era garageväggar.

Boxarna kommer vara på plats i god tid innan jul, så vi slipper hämta våra julkort nere på Smidesvägen.

Ses på arbetsdagen på lördag//Styrelsen

Varmvattenavbrott 17/8

Nu har den pågående reparationen av fjärrvärmen kommit till det stadiet att varmvattnet behöver stängas av.

Torsdagen 17/8, mellan kl 07.00 till och med 16.00 kommer varmvattnet vara avstängt. Detta berör 52-ringen, Aspelund och Kedjehusen.

Styrelsen önskar alla en fortsatt fin sommar 🙂

Till boende i 52-ringen!

I samband med grävningsarbete i gatan runt 52-ringen har skador uppk0mmit på elkablar. Ellevio har under eftermiddagen den 13:e juli haft reparationspatrull på plats. Flera fastigheter i 52-ringen har haft el-bortfall under en dryg timme då reparation pågått. Då fortsatt grävande genomförs under kommande dagar kan det hända att samma problem återkommer. //Styrelsen

GRÄVARBETEN PÅGÅR

Just nu, idag (5/7) har ett arbete med att byta ut en läckande vattenkulvert i 52-ringen startat.

Detta innebär att det kommer pågå grävarbeten inne på 52-ringen, vilket kommer begränsa framkomligheten.

De nummer som berörs direkt är Kragstalundsvägen 127-134. På dessa nummer kommer vattenkulverten grävas upp från gatan in till förrådet, för att bytas till nya, då läcka uppstått i ett av ovan nummer.

Hoppas arbetet flyter på utan att störa sommaridyllen allt för mycket!

Vänligen//Styrelsen

Äntligen händer det något

Nu är lantmäteriförrättningen rörande postboxar avslutad.

Hela processen och beslutet har alla fått i brev från Lantmäteriet.

Lantmäteriet fattade beslutet den 8 maj 2023

Sista dag för att överklaga beslutet är den 5 juni 2023

Därefter, om ingen överklagar beslutet, kan samfälligheten köpa in postboxar, som måste godkännas av PostNord. Söka bygglov hos kommunen och få markarbeten och montering utförda.

Uppdaterar här vartefter arbetet fortskrider//Malin i styrelsen