Fjärrvärmen är påkopplad

Värmen är åter påkopplad i 52-ringens och kedjehusens fjärrvärmesystem. De som har det gamla systemet (ej värmeväxlare) måste med stor sannolikhet lufta sina radiatorer på övervåningen. I morgon kommer återstående isolering av vattenrören genomföras. Förhoppningsvis kommer också återfyllning med grus och jord äga rum. När 52-slingan är öppen för genomgående trafik kan inte fastställas just nu. 

Arbete med läckan i fjärrvärmesystemet

En läcka är lokaliserad under K 112 och 113:s  förråd. Grävningsarbete kommer starta på onsdag 11 november.
Därför kommer 52-ringens väg ej kunna användas som rundslinga för biltrafik. Arbetsmaskiner kommer spärra vägen utanför 112 och 113. En avstängning kommer dessutom sättas upp framför nämnda fastigheter. Hur länge denna åtgärd kommer förhindra rundkörning är ovisst. Vid vissa tider kommer entreprenörerna (tre firmor inblandade) tvingas stänga både vattentillförsel och el till fjärrvärmen. När dessa avstängningar kommer att ske kan man i nuläget inte fastställa. Vi hänvisar till hemsidan avseende detta.

Hemsidan kommer kontinuerligt att uppdateras med aktuell information.

Vid frågor kontakta styrelsen

Problem med låsen till garageportarna

Om det uppstår problem med låsen till garageportarna ber vi er att omgående meddela styrelsen detta, så att vi kan rengöra kolven på ett korrekt sätt. Det är inte tillåtet att spreja in någon form av rengöring eller låsolja i kolvarna. Tills låset fungerar sker tillträde till garaget genom den lilla dörren i porten. Vi ber er att se till att denna dörr är låst när ni lämnar garaget.

Påminnelse Måndag 26 oktober 9-12

Till ägarna av Kragstalundsvägen 101-126. Fortsatt undersökning av värmekulverten. Kragstalundsvägen 101-126 ombeds stänga av cirkulationspumpen mellan kl 9 och 12. Ägarna till Kragstalundsvägen 111-118 ombeds dessutom att lämna förråden öppna och trälådan med kulverten frilagd. Stort tack för er medverkan!

OBSERVERA att detta arbete kan medföra störningar i fjärrvärmen för hela samfälligheten.

Det går bra att sätta på cirkulationspumparna igen, fredag 9 okt

Aquademica har avslutat dagens insats. STORT tack för att samtliga hade stängt av sina pumpar/värmeväxlare! Det fick vi beröm för! Eventuellt kommer förfarandet att behöva upprepas och vi kommer då att avisera på samma sätt.

Läckagelokalisering fre 9 okt från kl 9

Vi ber hushållen på Kragstalundsvägen 101-126 att stänga av cirkulationspumpen alternativt värmeväxlare från kl 9 fredag morgon på grund av fortsatt arbete med att lokalisera läckan. Endast dessa hushåll behöver stänga av sina pumpar.

Under dagen kan det uppstå periodvisa avbrott av varmvattnet. Detta gäller samtliga hushåll i samfälligheten.

Arbete med läckan i fjärrvärmesystemet

Onsdag den 30 september påbörjas grävning med anledning av läckan i fjärrvärmesystemet. I samband med arbete på rörsystemet kommer fjärrvärmen att påverkas. Vi kommer att ge fortlöpande information på hemsidan när detta är aktuellt.