Utvalda

Fällning av träden runt 52-ringens parkeringsplats

52-ringens parkeringsplats kommer att vara avstängd på grund av trädfällning från söndag 17 maj kl 16 till och med onsdag den 20 maj. Inga bilar får stå kvar, då de riskerar att vara i vägen och skadas vid det omfattande arbetet. Samtliga träd runt parkeringsplatsen ska fällas. Under dessa dagar hänvisas bilarna till garagen, områdets övriga gästparkeringar samt längs med Kragstalundsvägen.

Utvalda

Vårarbetsdag i KSSF 17 maj

Vårens arbetsdag kommer att genomföras söndagen den 17 maj. Vi snyggar som vanligt till våra gemensamma ytor. Containrar kommer att finnas uppställda på vändplanerna. Observera att på grund av det rådande läget kommer inte någon servering av korv eller annat ske. Vi arbetar med respektfulla avstånd. Samling vid torpet kl 10 för genomgång av arbetsuppgifter. Väl mött!

Årsstämma i Kragsta södra samfällighetsförening onsdag 29 april 2020 kl.18

Enligt samfällighetens stadgar ska årsstämman hållas under mars eller april månad. Med hänsyn till rådande omständigheter (spridning av Corona-virus i samhället) har styrelsen noga beaktat de alternativ som finns. Många av samfällighetens medlemmar kommer inte ha möjlighet att närvara på grund av att de kan tillhöra någon av riskgrupperna. Vi har landat i att stämman måste genomföras stadgeenligt. Den som inte har möjlighet att närvara kan lämna sin fullmakt till ett ombud. En deltagare på stämman kan fungera som ombud för flera fastighetsägare (inneha flera fullmakter).

Det är några formella beslut som måste fattas av stämman för att styrelsens förvaltningsarbete ska kunna fortgå. Bland annat ska styrelsens förslag till budget och debiteringslängden, som i år är oförändrad mot föregående år (inga avgiftshöjningar) godkännas.

Stämman kommer att hållas utomhus, behöriga avstånd respekteras och utan servering av kaffe eller dyl.

Ränteavdrag 2019

Ränteavdragen är per fastighet så delar man ägandet med någon eller några får man bara göra avdrag för sin andel av ägandet.

Ränteavdrag KSSF 2019 GA:1

Envåningshus (2 andelar i samfälligheten) : 623kr

Tvåvåningshus (3 andelar i samfälligheten): 935kr

Ränteavdrag KSSF 2019 GA:2

Äger man en fastighet som ingår i GA:2 (40-ringen, 52-ringen) får man göra ytterligare ett avdrag på: 43kr

Sopning

Sopning av samfällighetens vägar kommer att ske mellan torsdag 2 april och fredag 3 april. Undvik att parkera utanför fastigheterna.

Värmeproblem

Värmeförsörjningen till delar av samfälligheten är försvagad. Det är inget fel på fjärrvärmen från Eon, utan problemet finns någonstans i vårt system. Vi har försökt att själva lokalisera problemet, men inte lyckats. I morgon bitti kommer jourreparatör. Vi beklagar att det kan bli en kall natt för några här i området.