Viktig Information!

52-ringens parkering avstängd för parkering under perioden

2024-05-30 till 2024-07-01

På grund av byte av hela staketet kring 52-ringens parkering kommer parkering inte kunna ske under hela arbetsperioden från torsdagen den 30 maj 2024 till måndagen den 1 juli 2024.

OBSERVERA!

Detta innebär att bilar som inte är flyttade senast kl 0700 morgonen 31 maj 2024 kommer att bogseras bort på bilägarens bekostnad efter detta.

Uppdatering:

Information från kommunen gällande parkering på Kragstalundsvägen (kommunens mark):
Parkeringsförbudet på Kragstalundsvägen gäller den norra/västra sidan. I andra riktningen gäller som vanligt 24h parkering längs med gatan och inte 10m innan korsning.

// Styrelsen

Gemensam Arbetsdag

Lördagen den 25/5 kl 10

Samfällighetens gemensamma arbetsdag närmar sig. Vi möts utanför torpet lördag den 25 MAJ kl 10 och går igenom vad som behöver göras. Fundera gärna på om det är något ni tycker behöver åtgärdas på er egen gård eller någon annanstans. Under ett par, tre timmar hjälps vi åt att snygga till på våra gemensamma ytor (lekplatser, parkeringar, runt torpet mm).

Förfriskningar & lättare förtäring erbjuds utanför torpet, ca kl 13.00

Containrar kommer som vanligt att finnas uppställda på tre platser i anslutning till 40-ringen/Björkelund, 52-ringen samt Aspelund.

Observera att dessa containrar i första hand är avsedda för trädgårdsavfall från våra gemensamhetsytor. När arbetsdagen är slut, finns det möjlighet att även slänga trädgårdsavfall från våra privata tomter där, i mån av plats. Vänligen respektera att containrarna endast är avsedda för trädgårdsavfall (dvs grenar, löv, kottar, gräs etc.); ligger det några andra sopor i containrarna när de hämtas, får samfällighetsföreningen böta för detta. Gäller även plastsäckar, så antingen tömmer man ut trädgårdsavfallet från säckarna, eller använder papperssäckar.

Tänk på att se över att era buskar, träd och häckar inte växer ut över gångvägarna. Det hindrar framkomligheten för utryckningsfordon (och på vintern snöröjningen). Dessutom utgör den försämrade sikten för biltrafiken en stor fara för alla lekande barn på våra gårdar. Enligt samfällighetens stadgar (2015-04-23) § 19 ska ”Medlem i föreningen tillse att den egna fastighetens växtlighet inte växer ut över samfällighetens vägar.” Det är en skyldighet som alla vi boende i samfälligheten har.

Varmt välkomna den 25 maj! / Styrelsen

Kontakt: styrelse@kssf.se.

Varmvatten!!

eller brist på detta

som ni säkert noterat är inkommande vatten för kallt i kväll.
styrelsen är i kontakt med Eon, som av oklar anledning inte levererar tillräckligt varmt vatten till fjärrvärmen.
De felsöker nu (fredag 9/2 kl 23.20)

//Styrelsen


Post!

Tisdag den 9/1 kommer PostNord börja dela ut post i postboxarna. De har lovat att ta med den eventuella post vi har i facken på Smidesvägen.

Boxicon (som levererat boxarna) kommer också på tisdag & kontrollerar/justerar alla låsvred, vissa är just nu väl tröga.

Gör så här:

  • Håll din bricka mot knappsatsen, då klickar det till & lyser grönt.
  • Vrid om nippeln/handtaget till din postlåda.
  • Hämta din post, stäng din lucka.
  • Vrid om nippeln/handtaget igen. Har du haft luckan öppen för länge, behöver du hålla din bricka mot knappsatsen igen, för att kunna vrida om ditt lås för att låsa luckan.

//styrelsen

Utdelning av nycklar

Nu har PN godkänt alla postboxar. Utdelning av nycklar kommer ske i Torpet, Kragstalundsvägen 85 på följande tider:

Torsdag 4/1 kl 18-21

Fredag 5/1 kl 18-21

Lördag 6/1 kl 9-12

Söndag 7/1 kl 16-20

I samma veva kan de som ännu inte fått nya parkeringstillstånd kvittera ut dessa

välkomna//Styrelsen

Staketet 52-ringen

Nu, när vi vet att Postboxarna inte påverkar staketet vid 52-ringens parkering, har en byggare fått i uppdrag att riva det gamla staketet och även bygga upp ett nytt. Arbetet kommer ske under våren 2024.

God Jul alla//Styrelsen

Postboxar

På måndag morgon, 18/12, startar monteringen av våra postboxar. Det som dröjt är tillverkningen av centrallåsen, som brevbäraren behöver, för att kunna dela ut posten. När monteringen är klar, måste PostNord besiktiga dem, så de kan arbeta säkert.

22/12
Ledsen, men vid monteringen av postboxarna visade det sig att det saknas ett centralllås som postnord behöver för att dela ut post. Det ”förlorade låset” är beställt. Så fort det är monterat kommer PostNord och gör sin besiktning.

//Styrelsen

P-tillstånden

Alla P-tillstånd till uteparkeringarna har slut-datum 31/12-23.

Vi kommer börja dela ut de nya till var och en. Varje hushåll får två nya tillstånd. Styrelsen kommer runt och knackar på för att dela ut och få en ”kråka” på att ni mottagit tillstånden.

Vänligen//Malin i styrelsen