Utvalda

Planerade strömavbrott 24 och 28 sep

Ellevio har informerat om planerade strömavbrott på grund av arbete i elnätet. 2020-09-24 kl 23.00 till 2020-09-25 kl 02.00, samt 2020-09-28 kl 23.00 till 2020-09-29 kl 02.00. Observera att detta också kommer att medföra störningar i fjärrvärmen.

Höstarbetsdag söndag 18 oktober

Söndagen den 18 oktober är det dags för årets höstarbetsdag. Vi träffas klockan tio utanför torpet för fördelning av arbetsuppgifter. Det kommer som vanligt att finnas containtrar på vändplanerna utanför 40-ringens och 52-ringens garage, samt vid Aspelund. Observera att dessa endast är avsedda för trädgårdsavfall, gräsklipp, buskar etc. Samfälligheten får böta om det ligger något annat skräp där (förekommer varje år). Vi fortsätter att följa rekommendationerna och håller respektfulla avstånd till varandra. Därefter kommer inte heller någon korvservering att ske. Förfriskningar erbjuds utanför torpet.


Tänk på att se över att era buskar, träd och häckar inte växer ut över gångvägarna. Det hindrar framkomligheten för utryckningsfordon (och på vintern snöröjningen). Dessutom utgör den försämrade sikten för biltrafiken en stor fara för alla lekande barn på våra gårdar. Enligt samfällighetens stadgar (2015-04-23) § 19 ska ”Medlem i föreningen tillse att den egna fastighetens växtlighet inte växer ut över samfällighetens vägar.” Det är en skyldighet som alla vi boende i samfälligheten har .

Varmt välkomna den 18 oktober! / Styrelsen

52-RINGENS NEDRE GARAGEPORT

Tisdagen den 18 augusti mellan kl 9 och 14 kommer 52-ringens nedre garageport vara stängd för in- och utpassage. Detta på grund av underhållsarbeten på porten och dess motor.

Det innebär att man inte kommer kunna köra varken ut eller in under den tiden. Om ni vet med er att ni kommer att behöva bilen under de här timmarna, ta ut den före klockan nio alternativt välj att parkera på gästparkeringen.

Arbetet med läckagelokalisering avslutat för dagen

Aquademica har slutfört dagens arbete. Stort TACK till alla er som följde uppmaningen, var hemma och underlättade arbetet. Det går bra att slå på värmeväxlare (och cirkulationspump om det finns behov).

Fortsatta undersökningar fredag 3 juli

Fortsatta undersökningar för att fastställa den exakta positionen för läckan i fjärrvärmesystemet kommer att genomföras fredagen den 3 juli från kl 8. Berörda fastighetsägare i 52-ringen har informerats. Under dagen kan det uppstå periodvisa avbrott av varmvattnet (gäller inte dem som har separat varmvattenberedare) i hela samfälligheten.

Info om läckagelokalisering tors 25 juni

Läckagelokaliseringen i 52-ringen och Kedjehusen gick bra och Aquademica har lokaliserat läckans ungefärliga läge till längan kv 111-118. Nästa vecka går de vidare med en grundlig undersökning för att bestämma den exakta positionen. Berörda fastigheter kommer snarast att få information om vad som gäller för dem.
Stort TACK till alla er som hörsammat uppmaningen att stänga av pumpar och var hemma så att Aquademicas representanter kunde komma in och lyssna på rören!

52-ringen och Kedjehusen – Läckagelokalisering torsdag 25 juni

Under torsdagen den 25 juni kommer Aquademica AB att fortsätta arbetet med att söka efter läckan i fjärrvärmesystemet. Samtliga fastigheter i 52-ringen (95-146), samt Kedjehusen (86-157) berörs. Stäng av cirkulationspumpen från klockan åtta på morgonen. För värmeväxlare av ursprungsmodell (Redan) finns brytare på väggen mot tvättstugan (märkt cirkulationspump). De fastigheter som har nyinstallerade värmeväxlare (Danfoss eller annan) drar enklast ut växlarens kontakt ur eluttaget. Observera att Aquademica behöver komma in i varje fastighet en kort stund för att lyssna på fjärrvärmens rör. De mynnar i hörnet längst in i tvättstugan i väggen mot köket nära golvet . Se till att dessa rör går att komma åt. Under dagen kan det uppstå periodvisa avbrott av varmvattnet. Vid frågor kontakta styrelse@kssf.se eller enl uppgift i utdelad information.

Arbetet med läckagelokalisering avslutat för idag

Arbetet med läckagelokalisering i Björkelund södra och norra är avslutat för idag. Det går bra att sätta på cirkulationspumpar och värmeväxlare igen. Fjärrvärmen är åter igång. Stort TACK till alla er som hörsammat uppmaningen att stänga av pumpar och var hemma så att Aquademicas representanter kunde komma in och lyssna på rören!