Varmvattenläckage

Samfälligheten har drabbats av en vattenläcka i det interna fjärvärmesystemet. Sökning för att lokalisera läckan fortsätter.
Torsdagen den 16/12 kommer alla som bor i 52-ringen (nr 95-106) samt boende i Kedjehusen (nr 86-94 & 147-157) behöva:

*Släppa in representant från Aquademica AB i er tvättstuga, för att de ska kunna lyssna på inkommande vatten.

*Stänga av er Värmeväxlare.

Alla berörda har fått mer detaljerad information angående detta i era respektive brevlådor.

Alla ni som bor i det området, samt ni i Aspelund, kommer drabbas av störningar i varmvattentillförseln den dagen.

Vid frågor maila styrelsen på styrelse@kssf.se

KSSF Aktivitetsdag

Den 10/10 kl 10 ses vi vid torpet, för gemensam höströjning på samfälld mark.
Containrar, för trädgåtdsafall kommer finnas. EFTER att vi röjt klart samfällda ytor & i mån av plats kan man lägga i sitt eget trädgårdsavfall.
Kl 13 pausar vi för lättare förtäring & dryck utanför torpet.
Väl mött//Styrelsen

KSSF:s årsstämma torsdag 20 maj kl 18

I dag, torsdag 6 maj, kommer kallelse till stämman samt fullmaktsblankett att delas ut till samtliga boende på Kragstalundsvägen.

Observera att stämman i år kommer att hållas utomhus utanför Torpet. Vi kommer hålla avstånd. Kläder efter väder och en stark stämma hos mötesordföranden är påkallat.

För att öka möjligheten för riskgrupper och andra att göra sin röst hörd på stämman kommer vi i år godkänna att deltagare på stämman innehar mer än en fullmakt från andra fastighetsägare.

Ytterligare information finns under Årsstämma 2021.

Avbrott fjärrvärmen

Ny information från Eon se nedan:

Akut avbrott Vallentuna kommun
Inträffade: 2021-04-18 10:03:12 Beräknat avslutat: 2021-04-18 18:00:00Ärendenr: 7685
P g a akut läckage är fjärrvärmeleveransen är tillfälligt avstängd för att laga läckan.Berör våra kunder på Kragstalundsvägen & Zetterlundsväg. Senaste informationen finns på eon.se/varmeavbrott.
Lämnat av: E.ON Värme.

Fjärrvärmeläcka

Eon rapporterar en fjärrvärmeläcka mellan Zetterlund och Kragstalund. Se nedan.

Vi har med största sannolikhet en läcka på fjärrvärmen i närheten av Zetterlundsväg 30. Vi tror & hoppas att leveransen klarar sig minst över natten så att vi kan gräva fram ledningen under Söndagen. Men det kan hända att folk noterar varm ånga & gröntvatten  på platsen. Vårt vatten är färgat med Pyranain ( Typ karamellfärg) för att man ska kunna skilja på det & dricksvatten/dagvatten. När vi måste stänga av för att åtgärda går info ut via www.eon.se