Info om läckagelokalisering tors 25 juni

Läckagelokaliseringen i 52-ringen och Kedjehusen gick bra och Aquademica har lokaliserat läckans ungefärliga läge till längan kv 111-118. Nästa vecka går de vidare med en grundlig undersökning för att bestämma den exakta positionen. Berörda fastigheter kommer snarast att få information om vad som gäller för dem.
Stort TACK till alla er som hörsammat uppmaningen att stänga av pumpar och var hemma så att Aquademicas representanter kunde komma in och lyssna på rören!

52-ringen och Kedjehusen – Läckagelokalisering torsdag 25 juni

Under torsdagen den 25 juni kommer Aquademica AB att fortsätta arbetet med att söka efter läckan i fjärrvärmesystemet. Samtliga fastigheter i 52-ringen (95-146), samt Kedjehusen (86-157) berörs. Stäng av cirkulationspumpen från klockan åtta på morgonen. För värmeväxlare av ursprungsmodell (Redan) finns brytare på väggen mot tvättstugan (märkt cirkulationspump). De fastigheter som har nyinstallerade värmeväxlare (Danfoss eller annan) drar enklast ut växlarens kontakt ur eluttaget. Observera att Aquademica behöver komma in i varje fastighet en kort stund för att lyssna på fjärrvärmens rör. De mynnar i hörnet längst in i tvättstugan i väggen mot köket nära golvet . Se till att dessa rör går att komma åt. Under dagen kan det uppstå periodvisa avbrott av varmvattnet. Vid frågor kontakta styrelse@kssf.se eller enl uppgift i utdelad information.

Arbetet med läckagelokalisering avslutat för idag

Arbetet med läckagelokalisering i Björkelund södra och norra är avslutat för idag. Det går bra att sätta på cirkulationspumpar och värmeväxlare igen. Fjärrvärmen är åter igång. Stort TACK till alla er som hörsammat uppmaningen att stänga av pumpar och var hemma så att Aquademicas representanter kunde komma in och lyssna på rören!

Läckagelokalisering onsdag 17 juni

Under onsdagen den 17 juni kommer Aquademica AB att fortsätta arbetet med att söka efter läckan i fjärrvärmesystemet. Samtliga fastigheter i Björkelund (65-84, samt 1-24) berörs. Stäng av cirkulationspumpen från klockan åtta på morgonen. För värmeväxlare av ursprungsmodell (Redan) finns brytare på väggen mot tvättstugan (märkt cirkulationspump). De fastigheter som har nyinstallerade värmeväxlare (Danfoss eller annan) drar enklast ut växlarens kontakt ur eluttaget. Observera att Aquademica behöver komma in i varje fastighet en kort stund för att lyssna på fjärrvärmens rör. De mynnar i hörnet längst in i tvättstugan i väggen mot köket nära golvet . Under dagen kan det uppstå periodvisa avbrott av varmvattnet. Detta gäller även 40-ringen.