Läckagelokalisering onsdag 17 juni

Under onsdagen den 17 juni kommer Aquademica AB att fortsätta arbetet med att söka efter läckan i fjärrvärmesystemet. Samtliga fastigheter i Björkelund (65-84, samt 1-24) berörs. Stäng av cirkulationspumpen från klockan åtta på morgonen. För värmeväxlare av ursprungsmodell (Redan) finns brytare på väggen mot tvättstugan (märkt cirkulationspump). De fastigheter som har nyinstallerade värmeväxlare (Danfoss eller annan) drar enklast ut växlarens kontakt ur eluttaget. Observera att Aquademica behöver komma in i varje fastighet en kort stund för att lyssna på fjärrvärmens rör. De mynnar i hörnet längst in i tvättstugan i väggen mot köket nära golvet . Under dagen kan det uppstå periodvisa avbrott av varmvattnet. Detta gäller även 40-ringen.