Info om läckagelokalisering tors 25 juni

Läckagelokaliseringen i 52-ringen och Kedjehusen gick bra och Aquademica har lokaliserat läckans ungefärliga läge till längan kv 111-118. Nästa vecka går de vidare med en grundlig undersökning för att bestämma den exakta positionen. Berörda fastigheter kommer snarast att få information om vad som gäller för dem.
Stort TACK till alla er som hörsammat uppmaningen att stänga av pumpar och var hemma så att Aquademicas representanter kunde komma in och lyssna på rören!