52-ringen och Kedjehusen – Läckagelokalisering torsdag 25 juni

Under torsdagen den 25 juni kommer Aquademica AB att fortsätta arbetet med att söka efter läckan i fjärrvärmesystemet. Samtliga fastigheter i 52-ringen (95-146), samt Kedjehusen (86-157) berörs. Stäng av cirkulationspumpen från klockan åtta på morgonen. För värmeväxlare av ursprungsmodell (Redan) finns brytare på väggen mot tvättstugan (märkt cirkulationspump). De fastigheter som har nyinstallerade värmeväxlare (Danfoss eller annan) drar enklast ut växlarens kontakt ur eluttaget. Observera att Aquademica behöver komma in i varje fastighet en kort stund för att lyssna på fjärrvärmens rör. De mynnar i hörnet längst in i tvättstugan i väggen mot köket nära golvet . Se till att dessa rör går att komma åt. Under dagen kan det uppstå periodvisa avbrott av varmvattnet. Vid frågor kontakta styrelse@kssf.se eller enl uppgift i utdelad information.