Extrastämma 2022

Här finns information kring extrastämman den 24:e februari

  • Kallelse
  • Protokoll (publicerades 220329 men delades ut i samtliga brevlådor inom 2 veckor efter stämman)