Till boende i 52-ringen!

I samband med grävningsarbete i gatan runt 52-ringen har skador uppk0mmit på elkablar. Ellevio har under eftermiddagen den 13:e juli haft reparationspatrull på plats. Flera fastigheter i 52-ringen har haft el-bortfall under en dryg timme då reparation pågått. Då fortsatt grävande genomförs under kommande dagar kan det hända att samma problem återkommer. //Styrelsen