Angående Postnord

I dagarna fick vi alla ett informationsblad, utdelat av Postnord. Vill bara informera om styrelsens arbete i frågan.

*På extrastämman i februari beslutades att styrelsen först ska överklaga Postnords begäran att vi (samfälligheten) ska upprätta gemensamma postboxar i området.
Denna överklagan skickades in till Rådet för utdelningsfrågor. Inte helt överraskande blev det avslag på den överklagan.
*Nästa steg var då enligt stämmobeslutet att styrelsen ska skicka in en ansökan om ändring i Samfällighetens anläggningsbeslut till Lantmäteriet.
*Det är där vi står nu. Nu har Lantmäteriet upp till 12 månaders handläggningstid, innan vi eventuellt kan få igenom en ändring i anläggningsbeslutet.
*När vi har beslutet kan vi ansöka om bygglov för att upprätta dessa boxar. Oklart hur lång handläggningstid kommunen har, men uppskattningsvis 6 månader.
*Nästa steg är att ta in offerter för markarbete & uppförande av dessa boxar. Sedan inköp av boxar, plus att PostNord behöver kontrollera/besiktiga att boxarna hamnar på för dem en godkänd plats.

Denna tidsplan har styrelsen presenterat för Postnord, men de köper inte den. De menar att vi kan kringgå/bryta mot lagen och först uppföra boxarna och sedan i efterhand ansöka om tillstånd hos Lantmäteriet,
Detta är inget någon i sittande styrelse kommer gå med på, då det kan få rättsliga påföljder.