Porten till 40-ringens övre garage är felanmäld

Porten till 40-ringens övre garage har fastnat i öppet läge. Den är felanmäld och reparatör kommer så snart det går.