KSSF:s årsstämma torsdag 20 maj kl 18

I dag, torsdag 6 maj, kommer kallelse till stämman samt fullmaktsblankett att delas ut till samtliga boende på Kragstalundsvägen.

Observera att stämman i år kommer att hållas utomhus utanför Torpet. Vi kommer hålla avstånd. Kläder efter väder och en stark stämma hos mötesordföranden är påkallat.

För att öka möjligheten för riskgrupper och andra att göra sin röst hörd på stämman kommer vi i år godkänna att deltagare på stämman innehar mer än en fullmakt från andra fastighetsägare.

Ytterligare information finns under Årsstämma 2021.

Avbrott fjärrvärmen

Ny information från Eon se nedan:

Akut avbrott Vallentuna kommun
Inträffade: 2021-04-18 10:03:12 Beräknat avslutat: 2021-04-18 18:00:00Ärendenr: 7685
P g a akut läckage är fjärrvärmeleveransen är tillfälligt avstängd för att laga läckan.Berör våra kunder på Kragstalundsvägen & Zetterlundsväg. Senaste informationen finns på eon.se/varmeavbrott.
Lämnat av: E.ON Värme.

Fjärrvärmeläcka

Eon rapporterar en fjärrvärmeläcka mellan Zetterlund och Kragstalund. Se nedan.

Vi har med största sannolikhet en läcka på fjärrvärmen i närheten av Zetterlundsväg 30. Vi tror & hoppas att leveransen klarar sig minst över natten så att vi kan gräva fram ledningen under Söndagen. Men det kan hända att folk noterar varm ånga & gröntvatten  på platsen. Vårt vatten är färgat med Pyranain ( Typ karamellfärg) för att man ska kunna skilja på det & dricksvatten/dagvatten. När vi måste stänga av för att åtgärda går info ut via www.eon.se

Sopning

Sanden på Kragstalundsvägen kommer att tas bort den 30 och 31 mars. Tills dess: Sopa gärna ut sanden från kanterna utanför era hus så att så mycket som möjligt kommer med.

Låset till Björkelunds nedre garage

Idag måndag den 8 mars har Täby Lås bytt ut cylindern till låset i muren. De påtalade att det finns risk för att vissa nycklar är så slitna att de inte fungerar i det nya låset. Vi kommer därför att beställa nya nycklar till dem som behöver. Hör av er till styrelsen om er nyckel till garaget inte fungerar. Tills de nya nycklarna är färdiga, måste den som inte kommer in med sin nyckel fortsätta att använda den lilla dörren i porten och öppna porten med snöret. Någon/några personer har den senaste tiden manipulerat porten på olika sätt för att den ska stå öppen. Detta är ett hänsynslöst och helt oacceptabelt beteende! Inbrottsrisken är mycket stor om porten står öppen hela nätterna.
Vi ber alla att hjälpas åt att vara uppmärksamma på att porten är stängd och att stänga den om det behövs.

Porten till Björkelunds nedre garage

måndag den 8 mars kommer den nya låscylindern i muren att monteras. Tills dess kommer ni in i garaget genom den lilla dörren i porten. Är det någon som saknar nyckel till lilla dörren hör av er till styrelsen. Någon har vid upprepade tillfällen på olika sätt orsakat att porten står ständigt öppen. Inbrottsrisken är naturligtvis stor om porten står öppen hela nätterna. Detta är ett hänsynslöst beteende mot övriga grannar. Vid ett tillfälle har sabotage utförts och om detta upprepas kommer det att polisanmälas. Vi ber alla att hjälpas åt att vara uppmärksamma på att porten är stängd och att stänga den om det behövs.

Porten till Björkelunds nedre garage

Porten till Björkelunds nedre garage är nu åtgärdad efter sabotaget. Observera att reparationer på garaget belastar GA 14; det medför att alla grannar som tillhör den gemensamhetsanläggningen tvingas dela på kostnaderna för reparationer. Håll gärna ögonen öppna om ni ser något avvikande. Vi väntar fortfarande på den nya låscylindern till låset i muren, så för närvarande får ni fortsätta att använda den lilla dörren i porten för att gå in i garaget och sedan dra i snöret i taket för att öppna porten. Vid frågor kontakta styrelsen.