Låset till Björkelunds nedre garage

Idag måndag den 8 mars har Täby Lås bytt ut cylindern till låset i muren. De påtalade att det finns risk för att vissa nycklar är så slitna att de inte fungerar i det nya låset. Vi kommer därför att beställa nya nycklar till dem som behöver. Hör av er till styrelsen om er nyckel till garaget inte fungerar. Tills de nya nycklarna är färdiga, måste den som inte kommer in med sin nyckel fortsätta att använda den lilla dörren i porten och öppna porten med snöret. Någon/några personer har den senaste tiden manipulerat porten på olika sätt för att den ska stå öppen. Detta är ett hänsynslöst och helt oacceptabelt beteende! Inbrottsrisken är mycket stor om porten står öppen hela nätterna.
Vi ber alla att hjälpas åt att vara uppmärksamma på att porten är stängd och att stänga den om det behövs.