Låset till Björkelunds nedre garage

Idag har låssmed konstaterat att cylindern har skurit och måste bytas (det var alltså inte någon avbruten nyckel, eller annat i låset; det är en gammal cylinder). Detta sker nästa vecka (en ny cylinder måste tillverkas). Tills dess får ni använda den lilla dörren i porten för att komma in i garaget. Kontakta styrelsen om ni undrar något.

Nej, se det snöar det är väl roligt hurra!

En vädjan till er som orkar skotta. Snälla, lämna inte snön från er tomt som en hög mitt utanför på gångvägen. Snöplogen kanske inte kommer alldeles direkt och under tiden tvingas era grannar snubbla och pulsa sig igenom. (Till er som redan hunnit göra detta, vore toppen om ni kunde ta bort högarna).
Tack på förhand! / Styrelsen

Fjärrvärmen är påkopplad

Värmen är åter påkopplad i 52-ringens och kedjehusens fjärrvärmesystem. De som har det gamla systemet (ej värmeväxlare) måste med stor sannolikhet lufta sina radiatorer på övervåningen. I morgon kommer återstående isolering av vattenrören genomföras. Förhoppningsvis kommer också återfyllning med grus och jord äga rum. När 52-slingan är öppen för genomgående trafik kan inte fastställas just nu. 

Arbete med läckan i fjärrvärmesystemet

En läcka är lokaliserad under K 112 och 113:s  förråd. Grävningsarbete kommer starta på onsdag 11 november.
Därför kommer 52-ringens väg ej kunna användas som rundslinga för biltrafik. Arbetsmaskiner kommer spärra vägen utanför 112 och 113. En avstängning kommer dessutom sättas upp framför nämnda fastigheter. Hur länge denna åtgärd kommer förhindra rundkörning är ovisst. Vid vissa tider kommer entreprenörerna (tre firmor inblandade) tvingas stänga både vattentillförsel och el till fjärrvärmen. När dessa avstängningar kommer att ske kan man i nuläget inte fastställa. Vi hänvisar till hemsidan avseende detta.

Hemsidan kommer kontinuerligt att uppdateras med aktuell information.

Vid frågor kontakta styrelsen