Permanent sophantering från 1 juli

Under den kommande månaden (maj/juni) kommer markarbeten utföras på de platser där våra permanenta sopskåp ska uppföras. Det gäller gräsytorna invid respektive garage Björkelund, 40-ringen och 52-ringen. Den 1 juli ska sopskåpen vara på plats och från detta datum debiteras samfälligheten (kommer att belasta GA:2 respektive GA:14) för sophämtningen. Kommunen kommer att säga upp alla privata abonnemang och de tillfälliga containrarna tas bort.  Ett av kärlen kommer att vara avsett för matavfall. Sortering av matavfall medför en rabatt som motsvarar ca 200 kr/hushåll och år.

Gemensam arbetsdag söndag 13 maj

Nu på söndag den 13 maj är det dags för samfällighetens gemensamma arbetsdag. Vi möts utanför torpet kl 10 och går igenom vad som behöver göras. Under ett par timmar hjälps vi åt att snygga till på våra gemensamma ytor.

Därefter bjuds på korv med bröd och kaffe utanför torpet. Vi hoppas på en skön försommardag!

Containrar kommer som vanligt att finnas uppställda på tre platser i anslutning till 40-ringen/Björkelund, 52-ringen samt Aspelund. Observera att dessa i första hand är avsedda för trädgårdsavfall från våra gemensamhetsytor. Efter arbetsdagens slut finns det möjlighet att slänga trädgårdsavfall från våra privata tomter här, i mån av plats. Vänligen respektera att containrarna endast är avsedda för trädgårdsavfall (dvs grenar, löv, kottar, gräs etc); ligger det några andra sopor i containrarna när de hämtas, kommer samfälligheten att få böta för detta.

Väl mött på söndag den 13 maj

/ styrelsen för KSSF

Värmeproblem

Det var ett större strömavbrott i Vallentuna i natt, vilket slog ut E.ons värmepannor i Okvista.

Pannorna är omstartade men på grund av tröghet i systemet kan det vara vissa störningar under dagen.

 

P-tillstånd blir ogiltiga

Våra nuvarande parkeringstillstånd blir ogiltiga efter 31 december 2017.

Utlämning av nya tillstånd kommer att ske den 5 och 6 december klockan 19 – 21 i torpet.

Till varje fastighet hör två tillstånd som kommer att få kvitteras av någon av de registrerade fastighetsägarna.

Ny avsändare av avier: Riksbyggen

I somras köptes ISS Fastighetsförvaltning upp av Riksbyggen. Detta innebär att avgiftsavierna har en ny avsändare: RB Fastighetsägare AB i stället för ISS.

Förutom detta så blir det ingen annan förändring, vare sig för samfällighetsföreningen eller våra medlemmar . Vårt avtal med ISS tas över av Riksbyggen och fortsätter att gälla utan förändring och vi har samma kontaktpersoner.

 

Värmeavgifter

I avgiftsavierna för 3:e kvartalet som skickats ut nyligen är posten för värmeförbrukning högre än normalt. Detta beror på att vi hade problem med avläsningdatorn runt årsskiftet, och att vi inte kunde avisera värmeförbrukning för nuvarande kvartal. Därför är det sex månaders förbrukning som ska betalas under nästa kvartal.

Den som önskar specifikation på sin egen värmeförbrukning kan skicka epost till styrelsen och anmäla detta, då skickar vi specifikation per epost i samband med att vi skickar aviseringsunderlag till ISS.

Uppgifter för arbetsdagen

14 maj genomför vi vårens arbetsdag. Samling klockan 10:00 utanför torpet.

Nedan är en lista med uppgifter som vi tänkte hinna med så mycket som möjligt från

 • Aspelund
  • Städa runt och i sopskåpen
  • Städa bort skräp runt garagen
  • Snygga till gården och lekplatsen, släng trasiga leksaker som ligger i sandlådan.
 • Björkelund
  • Snygga till gårdarna och lekplatserna, släng trasiga leksaker som ligger i sandlådan.
  • Städa bort slängda sopor runt garaget.
 • Kedjehusen
  • Snygga till parken mellan Kedjehusen och Aspelund. Rensa sly, kratta, klippa grenar mm.
 • 40-ringen
  • Stora granen söder om garaget: Kapa torra grenar under granen, rensa från kvistar, kottar och skräp från marken under granen.
  • Snygga till gården och lekplatsen, släng trasiga leksaker som ligger i sandlådan.
 • 52-ringen
  • Städa trappan på baksidan av garage
 • Torpen
  • Rensa området runt torpet från skräp och löv
  • Snygga till skogsdungen norr om torpet
 • Panncentralen
  • Kapa sly
 • Övrigt
  • Ansa häckar så de inte blockerar gångvägar och trottoarer.
  • Rensa ogräs på gemensamma gräsytor

Lämna gärna en kommentar här med förslag på ytterligare uppgifter som kan vara lämpliga för arbetsdagen.