P-tillstånd blir ogiltiga

Våra nuvarande parkeringstillstånd blir ogiltiga efter 31 december 2017.

Utlämning av nya tillstånd kommer att ske den 5 och 6 december klockan 19 – 21 i torpet.

Till varje fastighet hör två tillstånd som kommer att få kvitteras av någon av de registrerade fastighetsägarna.

Ny avsändare av avier: Riksbyggen

I somras köptes ISS Fastighetsförvaltning upp av Riksbyggen. Detta innebär att avgiftsavierna har en ny avsändare: RB Fastighetsägare AB i stället för ISS.

Förutom detta så blir det ingen annan förändring, vare sig för samfällighetsföreningen eller våra medlemmar . Vårt avtal med ISS tas över av Riksbyggen och fortsätter att gälla utan förändring och vi har samma kontaktpersoner.

 

Värmeavgifter

I avgiftsavierna för 3:e kvartalet som skickats ut nyligen är posten för värmeförbrukning högre än normalt. Detta beror på att vi hade problem med avläsningdatorn runt årsskiftet, och att vi inte kunde avisera värmeförbrukning för nuvarande kvartal. Därför är det sex månaders förbrukning som ska betalas under nästa kvartal.

Den som önskar specifikation på sin egen värmeförbrukning kan skicka epost till styrelsen och anmäla detta, då skickar vi specifikation per epost i samband med att vi skickar aviseringsunderlag till ISS.

Uppgifter för arbetsdagen

14 maj genomför vi vårens arbetsdag. Samling klockan 10:00 utanför torpet.

Nedan är en lista med uppgifter som vi tänkte hinna med så mycket som möjligt från

 • Aspelund
  • Städa runt och i sopskåpen
  • Städa bort skräp runt garagen
  • Snygga till gården och lekplatsen, släng trasiga leksaker som ligger i sandlådan.
 • Björkelund
  • Snygga till gårdarna och lekplatserna, släng trasiga leksaker som ligger i sandlådan.
  • Städa bort slängda sopor runt garaget.
 • Kedjehusen
  • Snygga till parken mellan Kedjehusen och Aspelund. Rensa sly, kratta, klippa grenar mm.
 • 40-ringen
  • Stora granen söder om garaget: Kapa torra grenar under granen, rensa från kvistar, kottar och skräp från marken under granen.
  • Snygga till gården och lekplatsen, släng trasiga leksaker som ligger i sandlådan.
 • 52-ringen
  • Städa trappan på baksidan av garage
 • Torpen
  • Rensa området runt torpet från skräp och löv
  • Snygga till skogsdungen norr om torpet
 • Panncentralen
  • Kapa sly
 • Övrigt
  • Ansa häckar så de inte blockerar gångvägar och trottoarer.
  • Rensa ogräs på gemensamma gräsytor

Lämna gärna en kommentar här med förslag på ytterligare uppgifter som kan vara lämpliga för arbetsdagen.

Målning av parkeringsrutor

Målningen av våra parkeringsrutor på utomhusparkeringarna kommer att ske någon dag 25 – 28 april, beroende på väder. Beslut om exakt när fattas på måndag 24 april.

Information om tider kommer att publiceras här, och via skyltning på p-platserna.

Troligen blir det 25 eller 26 april.

Medan målningen pågår är parkering förbjuden. Vi ber alla att respektera parkeringsförbudet så vi kan måla alla parkeringsplatser vid ett och samma tillfälle.

Att bryta mot p-förbudet kommer med säkerhet att resultera i kontrollavgift.

Sammanfattning av årsstämman

För er som inte hade möjlighet att delta på vår årsstämma följer här en kort sammanfattning:

Till ordförande för stämman valdes Bo Wolwan. Liksom tidigare gånger förde Bo taktpinnen (eller rättare sagt klubban) på ett sätt som upprätthöll ordning, fick stämman att gå framåt i ett lagom snabbt tempo och där det var tydligt vilka beslut som fattades.

Efter genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse och beslut om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag så beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman antog även styrelsens förslag om arvoden och budget, och därefter framlades debiteringslängden – inga ändringar av avgifter.

Sedan var det dags för valberedningen att presentera sitt förslag till kandidater för styrelse- och revisorsposter, och stämman antog förslaget.

Förändringar är att Emma Freding avgår från styrelsen, och ny i styrelsen blir Ann-Katrin Eyre Widlund. Ingemar Bergkvist avgår som revisor, och ny revisor blir Linnea Sten.

Både Linnea Sten och Birgitta Matinlassi avböjde omval till valberedningen. Ny i valberedningen blir Mattias Sandqvist som är nyinflyttad, och Birgitta övertalades att stanna ytterligare ett år.

Sedan var det dags för motionerna. Efter diskussion beslutade stämman i enlighet med styrelsens yrkande för båda motionerna.

Formellt protokoll för stämman kommer att publiceras inom två veckor på samfällighetsföreningens webbplats, där för övrigt alla handlingar för stämman finns samlade.

Efter att stämman avslutats följde en kortare allmän frågestund som tog upp bland annat garagenycklar, p-tillstånd, förvaring av bråte i garagen, hemsidan med mera.