Påminnelse Måndag 26 oktober 9-12

Till ägarna av Kragstalundsvägen 101-126. Fortsatt undersökning av värmekulverten. Kragstalundsvägen 101-126 ombeds stänga av cirkulationspumpen mellan kl 9 och 12. Ägarna till Kragstalundsvägen 111-118 ombeds dessutom att lämna förråden öppna och trälådan med kulverten frilagd. Stort tack för er medverkan!

OBSERVERA att detta arbete kan medföra störningar i fjärrvärmen för hela samfälligheten.

Det går bra att sätta på cirkulationspumparna igen, fredag 9 okt

Aquademica har avslutat dagens insats. STORT tack för att samtliga hade stängt av sina pumpar/värmeväxlare! Det fick vi beröm för! Eventuellt kommer förfarandet att behöva upprepas och vi kommer då att avisera på samma sätt.

Läckagelokalisering fre 9 okt från kl 9

Vi ber hushållen på Kragstalundsvägen 101-126 att stänga av cirkulationspumpen alternativt värmeväxlare från kl 9 fredag morgon på grund av fortsatt arbete med att lokalisera läckan. Endast dessa hushåll behöver stänga av sina pumpar.

Under dagen kan det uppstå periodvisa avbrott av varmvattnet. Detta gäller samtliga hushåll i samfälligheten.

Arbete med läckan i fjärrvärmesystemet

Onsdag den 30 september påbörjas grävning med anledning av läckan i fjärrvärmesystemet. I samband med arbete på rörsystemet kommer fjärrvärmen att påverkas. Vi kommer att ge fortlöpande information på hemsidan när detta är aktuellt.

Planerade strömavbrott 24 och 28 sep

Ellevio har informerat om planerade strömavbrott på grund av arbete i elnätet. 2020-09-24 kl 23.00 till 2020-09-25 kl 02.00, samt 2020-09-28 kl 23.00 till 2020-09-29 kl 02.00. Observera att detta också kommer att medföra störningar i fjärrvärmen.

Höstarbetsdag söndag 18 oktober

Söndagen den 18 oktober är det dags för årets höstarbetsdag. Vi träffas klockan tio utanför torpet för fördelning av arbetsuppgifter. Det kommer som vanligt att finnas containtrar på vändplanerna utanför 40-ringens och 52-ringens garage, samt vid Aspelund. Observera att dessa endast är avsedda för trädgårdsavfall, gräsklipp, buskar etc. Samfälligheten får böta om det ligger något annat skräp där (förekommer varje år). Vi fortsätter att följa rekommendationerna och håller respektfulla avstånd till varandra. Därför kommer inte heller någon korvservering att ske. Förfriskningar erbjuds utanför torpet.


Tänk på att se över att era buskar, träd och häckar inte växer ut över gångvägarna. Det hindrar framkomligheten för utryckningsfordon (och på vintern snöröjningen). Dessutom utgör den försämrade sikten för biltrafiken en stor fara för alla lekande barn på våra gårdar. Enligt samfällighetens stadgar (2015-04-23) § 19 ska ”Medlem i föreningen tillse att den egna fastighetens växtlighet inte växer ut över samfällighetens vägar.” Det är en skyldighet som alla vi boende i samfälligheten har .

Varmt välkomna den 18 oktober! / Styrelsen

52-RINGENS NEDRE GARAGEPORT

Tisdagen den 18 augusti mellan kl 9 och 14 kommer 52-ringens nedre garageport vara stängd för in- och utpassage. Detta på grund av underhållsarbeten på porten och dess motor.

Det innebär att man inte kommer kunna köra varken ut eller in under den tiden. Om ni vet med er att ni kommer att behöva bilen under de här timmarna, ta ut den före klockan nio alternativt välj att parkera på gästparkeringen.