Porten till Björkelunds nedre garage

måndag den 8 mars kommer den nya låscylindern i muren att monteras. Tills dess kommer ni in i garaget genom den lilla dörren i porten. Är det någon som saknar nyckel till lilla dörren hör av er till styrelsen. Någon har vid upprepade tillfällen på olika sätt orsakat att porten står ständigt öppen. Inbrottsrisken är naturligtvis stor om porten står öppen hela nätterna. Detta är ett hänsynslöst beteende mot övriga grannar. Vid ett tillfälle har sabotage utförts och om detta upprepas kommer det att polisanmälas. Vi ber alla att hjälpas åt att vara uppmärksamma på att porten är stängd och att stänga den om det behövs.

Porten till Björkelunds nedre garage

Porten till Björkelunds nedre garage är nu åtgärdad efter sabotaget. Observera att reparationer på garaget belastar GA 14; det medför att alla grannar som tillhör den gemensamhetsanläggningen tvingas dela på kostnaderna för reparationer. Håll gärna ögonen öppna om ni ser något avvikande. Vi väntar fortfarande på den nya låscylindern till låset i muren, så för närvarande får ni fortsätta att använda den lilla dörren i porten för att gå in i garaget och sedan dra i snöret i taket för att öppna porten. Vid frågor kontakta styrelsen.

Låset till Björkelunds nedre garage

Idag har låssmed konstaterat att cylindern har skurit och måste bytas (det var alltså inte någon avbruten nyckel, eller annat i låset; det är en gammal cylinder). Detta sker nästa vecka (en ny cylinder måste tillverkas). Tills dess får ni använda den lilla dörren i porten för att komma in i garaget. Kontakta styrelsen om ni undrar något.

Nej, se det snöar det är väl roligt hurra!

En vädjan till er som orkar skotta. Snälla, lämna inte snön från er tomt som en hög mitt utanför på gångvägen. Snöplogen kanske inte kommer alldeles direkt och under tiden tvingas era grannar snubbla och pulsa sig igenom. (Till er som redan hunnit göra detta, vore toppen om ni kunde ta bort högarna).
Tack på förhand! / Styrelsen

Fjärrvärmen är påkopplad

Värmen är åter påkopplad i 52-ringens och kedjehusens fjärrvärmesystem. De som har det gamla systemet (ej värmeväxlare) måste med stor sannolikhet lufta sina radiatorer på övervåningen. I morgon kommer återstående isolering av vattenrören genomföras. Förhoppningsvis kommer också återfyllning med grus och jord äga rum. När 52-slingan är öppen för genomgående trafik kan inte fastställas just nu.