Äntligen händer det något

Nu är lantmäteriförrättningen rörande postboxar avslutad.

Hela processen och beslutet har alla fått i brev från Lantmäteriet.

Lantmäteriet fattade beslutet den 8 maj 2023

Sista dag för att överklaga beslutet är den 5 juni 2023

Därefter, om ingen överklagar beslutet, kan samfälligheten köpa in postboxar, som måste godkännas av PostNord. Söka bygglov hos kommunen och få markarbeten och montering utförda.

Uppdaterar här vartefter arbetet fortskrider//Malin i styrelsen